Kur’an-ı Kerim’in Açıklamalı Mealinden Güzel Davranışları Öğütleyen Üç Ayet Meali

Kur’an-ı Kerim’in Açıklamalı Mealinden Güzel Davranışları Öğütleyen Üç Ayet Meali

Kur’an-ı Kerim’in Açıklamalı Mealinden Güzel Davranışları Öğütleyen Üç Ayet Meali.  5.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorusunun kısaca cevabını  aşağıda okuyabilirsiniz.

Kur’an-ı Kerim’in Açıklamalı Mealinden Güzel Davranışları Öğütleyen Üç Ayet Meali

“Kur’an-ı Kerim’in Açıklamalı Mealinden Güzel Davranışları Öğütleyen Üç Ayet Meali” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Ve Rabbin, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya, babaya iyilik etmenizi hükmetmiştir; onlardan biri, yahut her ikisi, senin hayatında ihtiyarlık çağına ererse onlara üf bile deme, azarlama onları ve onlara güzel ve iyi söz söyle. (İsra Suresi 23. Ayet)
  2. Ey inananlar, sakının fazla şüphe etmekten, şüphe yok ki bâzı zan ve şüpheler suçtur ve ayıplarınızı, gizli işleri arayıp gözetmeyin ve bir kısmınız, bir kısmınızın gıyâbında kötülüğünü de söylemesin; biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? Tiksindiniz, değil mi? Ve çekinin Allah’tan, şüphe yok ki Allah, tövbeleri kabûl eder, rahîmdir. (Hucurat Suresi 12. ayet) ( 1 )
  3. Allah da onlara dünya nimetini ve (daha da önemlisi,) ahiret sevabının güzelliğini verdi. Allah, iyi davrananları sever. (ÂLİ İMRÂN Suresi 148)
  4. Allah, güzel düşünüp güzel davrananlarla mutlaka beraberdir. (ANKEBUT-69)
  5. Sözünüzde durmanız, kötülükten sakınmanız ve insanların arasını düzeltmeniz için, Allah’ı yeminlerinize hedef veya siper edip durmayın. Allah, her şeyi işitir ve bilir.(Bakara/224)
  6. Hayır, hayır! Kim özü iyilik dolu olarak yüzünü Allah’a tertemiz döndürür ve teslim ederse, işte onun Rabbi katında ecri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olacak değiller. (Bakara/112) ( 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir