Kuranı Kerim mealinden al-i İmran Suresi 191. ayet Bakara Suresi 29.ayet En’am Suresi 96.ayet ve Zuhruf Zuresi 11. ayeti bulunuz. Bu ayetlerde nelerin bir ölçü içinde yaratıldığını belirtiniz?

Kuranı Kerim mealinden Al-i İmran Suresi 191. ayet Bakara Suresi 29.ayet En’am Suresi 96.ayet ve Zuhruf Zuresi 11. ayeti bulunuz. Bu ayetlerde nelerin bir ölçü içinde yaratıldığını belirtiniz? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Allah bu evrende her şeyi bir düzen ve ölçü içerisinde yaratmıştır. Evrendeki düzen bizlere Allah’ın varlığını gösteren en büyük delillerden birisidir.

Kuranı Kerim mealinden Al-i İmran Suresi 191. ayet Bakara Suresi 29.ayet En’am Suresi 96.ayet ve Zuhruf Zuresi 11. ayeti bulunuz. Bu ayetlerde nelerin bir ölçü içinde yaratıldığını belirtiniz?

Al-i İmran Suresi 191. ayet

Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler: “Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru!

Bakara Suresi 29.ayet

Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları, yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O’dur ve O, her şeyi hakkıyla bilmektedir.

En’am Suresi 96.ayet 

Sabahı aydınlatan O’dur. Ve O, geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alîm olan Allah’ın takdiridir.

Zuhruf Zuresi 11. ayeti

Gökten ölçülü olarak su indiren de O’dur. Bununla ölü bir beldeye yeniden hayat veririz. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız.

Bu ayetlerde nelerin bir ölçü içinde yaratıldığını belirtiniz?

  1. Göklerin ve yerin yaratılışı
  2. Gökyüzünün yaratılışı
  3. Güneş ve Ay’ın yaratılışındaki düzen
  4. Suyun dolaşımı (Yağmur, buharlaşma vb.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir