Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin kaldırılma gerekçeleri nelerdir?

Ramazan geldiğinde çevrenizde ne gibi değişiklikler gözlemlersiniz?

Bu yazıda “Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin kaldırılma gerekçeleri nelerdir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Kuvâ-yı Millîye Birlikleri kladırılarak, düzenli ordu kurulmuştur. Kuvâ-yı Millîye’nin kaldırılmasının sebepleri şunlardır;

Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin kaldırılma gerekçeleri nelerdir?

  1. Kuva-yı Milliye birliklerinin askerlik teknik ve yönetimleri bilmemesi
  2. Dağınık ve düzensiz olarak mücaddele etmeleri
  3. Bir merkezden yönetilmemesi, emir komuta zincirinin olmaması
  4. Displinsiz ve düzensiz olmaları
  5. Herhangi bir otoriteyi kabul etmemeleri
  6. Hukuk devleti anlayışına ters davranarak suçlu gördüklerini kendileri cezalandırmaları.
  7. Halka kötü davranmaları ve halkı karşılarına almaları yetersiz kalmaları nedenlerindendir.

İLAVE  BİLGİ NOTU

Kuva-yı Milliye, Anadolu’nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan bir millî direniş örgütüne verilen isimdir.  1

Kuvâ-yı Millîye Birlikleri neden kaldırılmıştır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir