Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 41 kırk bir Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

1 READING
a Read the e-mail below. What is it about?
◆ Steve’s visit
◆ Steve’s neighbourhood

Answer Key
Steve’s neighbourhood

Hi Can, How are you? I’m at the café behind our block of flats now. The café is next to the skyscraper. There is a park between the café and our block of flats. You can see the park from our flat. There are a lot of buildings around here. Let me tell you about my neighbourhood, so you can imagine my place. Our block of flats is next to the flower shop on Sun Street. There is a bank between the market and the library on May Street. The market is opposite the car park. There is a fitness club at the corner of the park and King Street. Our school is near here, so I can go to school on foot. My friend, Judy’s flat is behind our school. We can see each other very often. I can send a photo of my neighbourhood or you can visit me in London one day. ☺ Can you write to me about your surroundings, please? I am curious about them. Email me soon. Steve P.S. What’s your telephone number? My phone number is 971 50 663 478

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 OKUMA
a Aşağıdaki e-postayı okuyun. Neyle ilgili?
◆ Steve’in ziyareti
◆ Steve’in mahallesi

Cevap anahtarı
Steve’in mahallesi

Merhaba Can, nasılsın? Şimdi apartmanımızın arkasındaki kafedeyim. Kafe gökdelenin yanında. Kafe ile apartmanımızın arasında park var. Parkımızı dairemizden görebilirsiniz. Buralarda bir sürü bina var. Size mahallemden bahsetmeme izin verin, böylece yerimi hayal edebilirsiniz. Apartman bloğumuz Sun Caddesi’ndeki çiçekçinin yanında. May Caddesi üzerinde çarşı ile kütüphane arasında bir banka bulunmaktadır. Market, otoparkın karşısındadır. Parkın ve King Street’in köşesinde bir fitness kulübü var. Okulumuz buraya yakın, bu yüzden okula yürüyerek gidebilirim. Arkadaşım, Judy’nin dairesi okulumuzun arkasında. Birbirimizi çok sık görebiliriz. Mahallemin bir fotoğrafını gönderebilirim ya da bir gün beni Londra’da ziyaret edebilirsiniz. ☺ Çevreniz hakkında bana yazar mısınız lütfen? onları merak ediyorum. Yakında bana e-posta gönder. Steve Not Telefon numaran ne? Telefon numaram 971 50 663 478


b Fill in the To and From sections in the e-mail.

Answer Key
To: Can From: Steve

c Read the e-mail again and label the missing places on the map on the right.
Answer Key
1. Steve’s flat. 2. Judy’s Flat

d Underline the object pronouns in the e-mail such as him, her, it. Then complete the sentences.
Me refers to . .
Them refers to . .

Answer Key
Let me tell you about my neighbourhood.
You can visit me in London one day.
Can you write me about your surroundings…?
I am curious about it. E-mail me soon.
Me refers to Steve. Them refers to environment.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b E-postadaki Kime ve Kimden bölümlerini doldurun.

Cevap anahtarı
Kime: Can Kimden: Steve

c E-postayı tekrar okuyun ve sağdaki haritada eksik yerleri etiketleyin.
Cevap anahtarı
1. Steve’in dairesi. 2. Judy’nin Dairesi

d E-postadaki o, o, it gibi nesne zamirlerinin altını çizin. Ardından cümleleri tamamlayın.
beni ifade eder. .
Onlara atıfta bulunur. .

Cevap anahtarı
Size mahallemden bahsedeyim.
Bir gün beni Londra’da ziyaret edebilirsin.
Bana çevren hakkında yazabilir misin…?
bunu merak ediyorum. Yakında bana e-posta gönder.
Ben Steve’i kastediyorum. Çevreye atıfta bulunurlar.

Diğer Sayfaların cevaplarını gör
Lise Hazırlık Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir