Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 42 kırk iki Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

4 EVERYDAY ENGLISH

Useful Expressions
I’m in a hurry.
Good to see you.
By the way…
You’re right.
I’m busy.
What᾿s up?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 GÜNLÜK İNGİLİZCE

Yararlı ifadeler
Acelem var.
Seni görmek güzel.
Bu arada…
Haklısın.
Meşgulüm.
naber?


Stacey: Hi, Judy! Long time no see.
What’s up? 1
Judy: See you.
Stacey: Busy? Why?
Judy: It’s on King Street behind the school.
Stacey: Good to see you too. I’m very sorry. I’m in a hurry. See you soon.
Judy: Not really, but the park is near our building. By the way, good to see you, Stacey.
Stacey: Really? Where is your new apartment?
Judy: Because we’re at our new flat at last.
Stacey: I know there. Is it opposite the park?
Judy: Hi! You’re right. I’m fine, but I’m busy.

Answer Key
1, 3, 6, 9, 8, 5, 4, 7, 2

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Stacey: Merhaba Judy! Uzun zamandır görüşemedik.
Naber? 1
Judy: Görüşürüz.
Stacey: Meşgul mü? Neden? Niye?
Judy: Okulun arkasındaki King Caddesi’nde.
Stacey: Ben de seni görmek güzel. Çok üzgünüm. Acelem var. Yakında görüşürüz.
Judy: Pek sayılmaz ama park binamızın yakınında. Bu arada, seni görmek güzel Stacey.
Stacey: Gerçekten mi? Yeni dairen nerede?
Judy: Çünkü sonunda yeni dairemize geldik.
Stacey: Biliyorum. Parkın karşısında mı?
Judy: Merhaba! Haklısın. İyiyim ama meşgulüm.

Cevap anahtarı
1, 3, 6, 9, 8, 5, 4, 7, 2


b Underline the prepositions of place in the dialogue.
c Act out the dialogue.

Answer Key
at
behind
opposite
near

6 Match the numbers with their writings.

Answer Key one hundred one 101, fifty 50, sixty
60, eighty, 80 “ sixty-nine 69, thirty 30, a(one)
hundred 100, thirty-six 36, seventy 70, forty 40,
a (one) thousand 1000, one thousand one 1001,

CHECK THIS OUT!
Object Pronouns
◆ Give me a pen, please.
◆ We understand you. You understand us.
◆ Look at Ayşe! Look at her!
◆ John has got a lot of homework. Please, help him!
◆This is Tarkan’s song. Listen to it!
◆ I can see Paula and Sally at school. I can see them.

5 WRITING
Write a short paragraph between 50 and 70 words.
◆ What is the location of your school?
◆ Is it downtown or far from the city centre?
◆ What are there around its neighbourhood?

Possible Answer
Our school is on…Street. There is a … and a …
near the school. I come to school by car.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b Diyalogdaki yer edatlarının altını çizin.
c Diyaloğu canlandırın.

Cevap anahtarı
de
arka
karşısında
yakın

6 Sayıları yazılarıyla eşleştiriniz.

Cevap Anahtarı yüz bir 101, elli 50, altmış
60, seksen, 80 “ altmış dokuz 69, otuz 30, a(bir)
yüz 100, otuz altı 36, yetmiş 70, kırk 40,
a (bir) bin 1000, bin bir 1001,

BUNU KONTROL EDİN!
Nesne zamirleri
◆ Bana bir kalem ver lütfen.
◆ Sizi anlıyoruz. Bizi anlıyorsun.
◆ Ayşe’ye bak! Ona bakmak!
◆ John’un bir sürü ödevi var. Lütfen ona yardım edin!
◆Bu Tarkan’ın şarkısı. Onu dinle!
◆ Paula ve Sally’yi okulda görebiliyorum. Onları görebiliyorum.

5 YAZI
50 ila 70 kelime arasında kısa bir paragraf yazın.
◆ Okulunuzun yeri nedir?
◆ Şehir merkezinde mi yoksa şehir merkezine uzak mı?
◆ Çevresinde neler var?

Olası cevap
Okulumuz… Sokakta. Orada bir … ve bir …
okula yakın. Okula arabayla geliyorum.

Diğer Sayfaların cevaplarını gör
Lise Hazırlık Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir