Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 43 kırk üç Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

7 Look at the picture and write the runners’ names and ranks in the race as in the example

1. Jim is in the fifth rank in the race.
2. Tom is in the fourth rank.
3. Efe is the second runner behind Abimbola in the race.
4. Amir is in the seventh rank in front of Peter.
5. Pablo is in the sixth rank.
6. Hatsu is the third runner.
7. Simon is the tenth racer behind Hank. He is the last person in the race.

Answer Key
Abimbola 1st, Efe 2nd, Hatsu 3rd, Tom 4th,
Jim 5th, Pablo 6th, Amir 7th, Peter 8th, Hank
9th, Simon 10th

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7 Resme bakın ve örnekte olduğu gibi koşucuların isimlerini ve yarıştaki derecelerini yazın.

1. Jim yarışta beşinci sırada.
2. Tom dördüncü sırada.
3. Efe, yarışta Abimbola’nın ardından ikinci sırada yer alıyor.
4. Amir, Peter’ın önünde yedinci sırada.
5. Pablo altıncı sırada.
6. Hatsu üçüncü koşucu.
7. Simon, Hank’in arkasındaki onuncu yarışçıdır. Yarıştaki son kişidir.

Cevap anahtarı
Abimbola 1., Efe 2., Hatsu 3., Tom 4.,
Jim 5, Pablo 6, Amir 7, Peter 8, Hank
9., Simon 10.


8 Write the ordinal numbers in the blanks.
e.g. 60th the sixtieth

Answer Key
a. 12th twelfth
b. 23rd twenty-third
c. 31st thirty- first
d. 40th fortieth
e. 100th a hundredth
f. 1000th one thousandth

9 PRONUNCIATION (Track 3)
Listen and repeat. Then draw an arrow to show falling and rising intonation

10 Complete the paragraph using the given words.

Answer Key
1. first 4. twelfth 7. metres
2. Iranian 5. 205
3. language 6. 20 Highway 7. metres

My first name is Rayan. My mother is Turkish. My father is Iranian .
I’m bilingual. I mean I can speak Turkish and Persian. English is my
third language . We live in Dubai. I’m in the twelfth grade in high school. My school number is 205. Our school is on 20 Highway Avenue. I can go to school on foot. It’s only five hundred metres away

REMEMBER THIS!
◆ In Yes/ No questions, intonation goes up.
◆ In any other questions and answers, intonation goes down.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

8 Sıra sayılarını boşluklara yazınız.
Örneğin. 60. altmışıncı

Cevap anahtarı
a. 12. onikinci
b. 23. yirmi üçüncü
c. 31. otuz birinci
d. 40. kırkıncı
e. 100. yüzüncü
f. 1000. binde bir

9 Telaffuz (Parça 3)
Dinle ve tekrar et. Ardından düşen ve yükselen tonlamayı göstermek için bir ok çizin

10 Verilen kelimeleri kullanarak paragrafı tamamlayınız.

Cevap anahtarı
1. birinci 4. on ikinci 7. metre
2. İranlı 5. 205
3. dil 6. 20 Otoyol 7. metre

İlk adım Rayan. Annem Türk. Babam İranlı.
iki dilliyim Yani Türkçe ve Farsça konuşabiliyorum. İngilizce benim
üçüncü dil. Dubai’de yaşıyoruz. Lisede on ikinci sınıftayım. Okul numaram 205. Okulumuz 20 Highway Avenue üzerinde. Okula yürüyerek gidebilirim. Sadece beş yüz metre uzaklıkta

HATIRLA BUNU!
◆ Evet/Hayır sorularında tonlama yükselir.
◆ Diğer soru ve cevaplarda tonlama azalır.

Diğer Sayfaların cevaplarını gör
Lise Hazırlık Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir