Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 48 kırk sekiz Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

4 READING
a Read the dialogue. “Why are Lizzie and Mary in the market?”
Lizzie: Hurry up, Mary! We’re late for shopping.
Mary: What’s the time?
Lizzie: It’s 2 p.m. Our friends can come early in the evening. We have a lot of work to do.
Mary: I’m ready. Let’s go.
(In the market)
Lizzie: Have we got enough fruit for dinner?
Mary: We’ve got a lot of fruit, but we need other things.
Lizzie: There is a head of lettuce and some tomatoes for salad, but there isn’t any olive oil.
Mary: It’s in our shopping list. According to our shopping list, we also need a kilo of meat, two packets of macaroni, a kilo of
beans, and some beverages.
Lizzie: By the way, how much are they? Have we got enough money?
Mary: Let me calculate. They are all £40. No problem.
Lizzie: All right. Be quick. It’s 3:30 p.m.
Mary: OK.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 OKUMA
a Diyaloğu okuyun. “Lizzie ve Mary neden pazarda?”
Lizzie: Acele et Mary! Alışverişe geç kaldık.
Meryem: Saat kaç?
Lizzie: Saat 2. Arkadaşlarımız akşam erken saatlerde gelebilirler. Yapacak çok işimiz var.
Meryem: Ben hazırım. Hadi gidelim.
(Marketin içinde)
Lizzie: Akşam yemeği için yeterince meyvemiz var mı?
Mary: Çok fazla meyvemiz var ama başka şeylere ihtiyacımız var.
Lizzie: Salata için bir baş marul ve biraz domates var ama zeytinyağı yok.
Mary: Alışveriş listemizde var. Alış veriş listemize göre bir kilo et, iki paket makarna, bir kilo ete de ihtiyacımız var.
fasulye ve bazı içecekler.
Lizzie: Bu arada, onlar ne kadar? Yeterli paramız var mı?
Meryem: Hesaplayayım. Hepsi 40 lira. Sorun yok.
Lizzie: Pekala. Çabuk ol. saat 15:30
Meryem: Tamam.

 

 


b Complete the shopping list according to the
dialogue in Exercise a

Answer Key
a kilo of meat, two packets of macaroni, a bottle
of olive oil, a kilo of beans, some beverages

c Underline the countable and uncountable nouns in the dialogue. Then write them in the correct column.

Answer Key
Uncountable: e.g. fruit, lettuce, salad, olive oil, meat, macaroni, money
Countable: beans, beverages

5 Look at the picture above. ‘‘What have you got in your shopping basket?” Write them in your shopping list .

Answer Key
(a) loaf of bread, (a) bottle of milk, a slice of cheese, (a) kilo of grapes, (a) kilo (some) of apples

TODAY’S IDIOM
Bread and butter: the main thing
◆ Explain the bread and butter of the issue. Don’t tell me the details.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b Alışveriş listesini şuna göre tamamlayın:
Alıştırma a’daki diyalog

Cevap anahtarı
bir kilo et, iki paket makarna, bir şişe
zeytinyağı, bir kilo fasulye, bazı içecekler

c Diyalogdaki sayılabilir ve sayılamayan isimlerin altını çizin. Ardından bunları doğru sütuna yazın.

Cevap anahtarı
Sayılamayan: örn. meyve, marul, salata, zeytinyağı, et, makarna, para
Sayılabilir: fasulye, içecekler

5 Yukarıdaki resme bakın. “Alışveriş sepetinde ne var?” Bunları alışveriş listenize yazın.

Cevap anahtarı
(a) somun ekmek, (a) şişe süt, bir dilim peynir, (a) kilo üzüm, (a) kilo (bazı) elma

BUGÜNÜN deyimi
Ekmek ve tereyağı: ana şey
◆ Konunun esasını açıklayın. Bana detayları söyleme.

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir