Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 79 yetmiş sekiz Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

CHECK THIS OUT!
We use tag questions to ask for confirmation.
You can swim, can’t you?
He works in an office, doesn’t he?
Bees are important insects, aren’t they?
I’m on the wrong bus, aren’t I?

SPEAKING
Look at the CHECK THIS OUT! box. Then
work in pairs and ask questions to your
partner using tag questions as in the example.
1. A: A bat can’t see well, can it?
B: No, it can’t.
2. A: Honey bees are useful insects, aren’t they?
B: Yes, they are.

4 Fill in the blanks with tag questions.
Answer Key
1. Bats don’t sleep at night, do they?
2. Polar bears are carnivorous, aren’t they?
3. Jack likes honey bees, doesn’t he?
4. A cat doesn’t like grass, does it?
5. A cheetah can run fast, can’t it?

5 LISTENING (Track 5)
Listen and underline the stressed “Can”

Kate: This is our new household Robot,
Emma. Her name is Cindy.
Emma: Really! She looks very cute, mom.
Kate: She can clean the house.
Emma: That is nice. Can she buy me chocolate?
Kate: No, she can’t, but she can wash the dishes.
Emma: Can she turn on the TV for me?
Kate: Yes, she can.
Emma: Can she play games with me?
Kate: No, she can’t.
Emma: Can’t she do my homework?
Kate: No, she can’t, sweetie.
Emma: Oh mom, so she is not a big help for me.

6 Underline the correct option.
1. We stress “can” in short answers.
2. We stress “can” in negative sentences.
3. We don’t stress “can” in positive sentences.
4. We stress “can” in negative questions.

7 Which one is true? Circle the correct answer.
Answer Key
1. b, 2. a, 3. a, 4. b, 5. a

1. Immigrant bird scan sleep when they fly.
a. Roosters b. Immigrant birds
2. Bats are the only mammals that can fly.
a. Bats b. Gulls
3. Alligators can live up to 100 years.
a. Alligators b. Camels
4. Penguins can swim, but cannot fly.
a. Gulls b. Penguins
5. Camels live without drinking water for a long time.
a. Camels b. Sharks

CHECK THIS OUT!
We use can to talk about general ability.
She can speak French.
He can’t play the piano.
Can you cook an omelette?
Yes, I can./ No, I can’t

Answer the following questions. If your answer is yes, show how you do it.
1. Can you snap your finger? Yes I can
2. Can you wink? No I can’t
3. Can you wriggle your ear?
4. Can you sing a song well?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

BUNU KONTROL EDİN!
Onay istemek için etiket soruları kullanıyoruz.
Yüzebilirsin, değil mi?
Bir ofiste çalışıyor, değil mi?
Arılar önemli böcekler değil mi?
Yanlış otobüsteyim değil mi?

KONUŞUYORUM
BUNU KONTROL EDİN! Kutu. Sonra
çiftler halinde çalışın ve kendinize sorular sorun.
örnekteki gibi etiket sorularını kullanarak ortak.
1. A: Bir yarasa iyi göremez, değil mi?
B: Hayır, olamaz.
2. A: Bal arıları faydalı böcekler değil mi?
B: Evet, onlar.

4 Boşlukları etiket sorularıyla doldurun.
Cevap anahtarı
1. Yarasalar geceleri uyumazlar, değil mi?
2. Kutup ayıları etobur değil mi?
3. Jack bal arılarını sever, değil mi?
4. Bir kedi ot sevmez, değil mi?
5. Bir çita hızlı koşabilir, değil mi?

5 DİNLEME (Parça 5)
Dinleyin ve vurgulanan “Can”ın altını çizin

Kate: Bu bizim yeni ev robotumuz.
Emma. Adı Cindy.
Emre: Gerçekten! Çok tatlı görünüyor anne.
Kate: Evi temizleyebilir.
Esma: Bu güzel. Bana çikolata alabilir mi?
Kate: Hayır, yapamaz ama bulaşıkları yıkayabilir.
Emma: Benim için televizyonu açabilir mi?
Kate: Evet, yapabilir.
Emma: Benimle oyun oynayabilir mi?
Kate: Hayır, yapamaz.
Emma: Ödevimi yapamaz mı?
Kate: Hayır, yapamaz tatlım.
Emma: Ah anne, bu yüzden benim için büyük bir yardımcı değil.

6 Doğru seçeneğin altını çizin.
1. Kısa cevaplarda “yapabilirim” vurgusu yapıyoruz.
2. Olumsuz cümlelerde “can” vurgusu yaparız.
3. Olumlu cümlelerde “can” vurgusu yapmayız.
4. Olumsuz sorularda “yapabilirim” vurgusu yaparız.

7 Hangisi doğru? Dogru cevabı yuvarlak içine al.
Cevap anahtarı
1.b, 2.a, 3.a, 4.b, 5.a

1. Göçmen kuşları uçarken uyurlar.
a. Horoz b. göçmen kuşlar
2. Yarasalar uçabilen tek memelidir.
a. yarasalar b. Martılar
3. Timsahlar 100 yıla kadar yaşayabilirler.
a. Timsahlar b. Develer
4. Penguenler yüzebilir ama uçamaz.
a. martılar b. penguenler
5. Develer uzun süre su içmeden yaşarlar.
a. Deve b. Köpekbalıkları

BUNU KONTROL EDİN!
Genel yetenekten bahsetmek için can kullanırız.
Fransızca konuşabiliyor.
Piyano çalamıyor.
Omlet pişirebilir misin?
Evet, yapabilirim./ Hayır, yapamam

Aşağıdaki soruları cevaplayın. Cevabınız evet ise nasıl yaptığınızı gösterin.
1. Parmağınızı şıklatabilir misiniz? Evet yapabilirim
2. Göz kırpabilir misiniz? hayır yapamam
3. Kulağınızı oynatabiliyor musunuz?
4. Bir şarkıyı iyi söyleyebilir misin?

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir