Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 78 yetmiş sekiz Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Answer the following questions.
1. What is your favourite animal?
2. Do you have a pet at home?

LISTENING & SPEAKING
1 VOCABULARY
Look at the pictures and fill in the blanks with the names of these animals.

Answer Key
1. Frogs
2. Pandas
3. Fish
4. Dolphins
5. Parrots
6. Crocodiles
7. Eagles
8. Cheetah

1.Frogs have very large eyes and they can
jump very high.
2. Pandas like eating bamboos.
3. Fish live in water and they are in different colours and types.
4. Dolphins jump over the waves.
5. Parrots can tal Crocodiles live near lakes and rivers. They are very big and dangerous animals.
7. Eagles are very large birds. They have very big wings and sharp eyes.
8. Cheetah run very fast to catch their preys.

2 LISTENING (Track 4)
a Answer the questions below.
1. Are you afraid of bees?
2. Why are bees important for our planet?

Possible answers.
1. Yes, I’m./ No, I’m not.
2. They play important role in the planet’s ecosystems. They help plants grow. Honey bees produce honey. It contains a lot of vitamins.

b Listen to the conversation and fill in the blanks

Answer Key
1. bees
2. doesn’t it?
3. vitamins
4. doesn’t it?
5. aren’t they?
6. plants
7. flowers
8. can’t you?

Simon: Hey, Linda! Look at the bee on the board.
Linda: Where is it? It’s not there.
Simon: It is on the table.
Teacher: Calm down, please. bees aren’t dangerous for people.
Robert: Sir, how do they make honey?
Teacher: They collect the nectar from different
types of flowers. Then they take it to their hives.
Linda: It helps people recover from the cold, doesn’t it?
Teacher: Yes, because it contains all vitamins ?
Jack: It gives us energy, doesn’t it?
Teacher: Yes, it does.
Tom: Honey bees are important for flowers,
fruits and vegetables aren’t they?
Teacher: Certainly! They help plants grow.
Kate: So, what can we do to protect them, sir?
Teacher: Chemicals and pesticides are dangerous
for them. Honey bees love flowers. You can plant flowers in your garden, can’t you?
Kate: Yes, it is a great idea.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Aşağıdaki soruları cevaplayın.
1. En sevdiğiniz hayvan nedir?
2. Evde evcil hayvanınız var mı?

DİNLEME & KONUŞMA
1 KELİME
Resimlere bakın ve boşlukları bu hayvanların isimleriyle doldurun.

Cevap anahtarı
1. Kurbağalar
2. Pandalar
3. Balık
4. Yunuslar
5. Papağanlar
6. Timsahlar
7. Kartallar
8. Çita

1. Kurbağaların çok büyük gözleri vardır ve bunu yapabilirler.
Çok yükseğe zıpla.
2. Pandalar bambu yemeyi severler.
3. Balıklar suda yaşarlar ve farklı renk ve türlerdedirler.
4. Yunuslar dalgaların üzerinden atlar.
5. Papağanlar Timsahlarla konuşabilir, göllerin ve nehirlerin yakınında yaşarlar. Çok büyük ve tehlikeli hayvanlardır.
7. Kartallar çok iri kuşlardır. Çok büyük kanatları ve keskin gözleri vardır.
8. Çitalar avlarını yakalamak için çok hızlı koşarlar.

2 DİNLEME (Parça 4)
a Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Arılardan korkar mısınız?
2. Arılar gezegenimiz için neden önemlidir?

Olası cevaplar.
1. Evet, öyleyim./ Hayır, değilim.
2. Gezegenin ekosistemlerinde önemli rol oynarlar. Bitkilerin büyümesine yardımcı olurlar. Bal arıları bal üretir. Çok fazla vitamin içerir.

b Konuşmayı dinleyin ve boşlukları doldurun

Cevap anahtarı
1. arılar
2. değil mi?
3. vitaminler
4. değil mi?
5. değil mi?
6. bitkiler
7. çiçekler
8. yapamaz mısın?

Simon: Merhaba, Linda! Tahtadaki arıya bak.
linda: nerede? Orada değil.
Simon: Masanın üzerinde.
Öğretmen: Lütfen sakin olun. arılar insanlar için tehlikeli değildir.
Robert: Efendim, nasıl bal yapıyorlar?
Öğretmen: Nektarı farklı yerlerden topluyorlar.
çiçek türleri. Sonra kovanlarına götürürler.
Linda: İnsanların soğuktan kurtulmasına yardımcı oluyor, değil mi?
Öğretmen: Evet, tüm vitaminleri içerdiği için mi?
Jack Archer: Bize enerji veriyor, değil mi?
Öğretmen: Evet, öyle.
Tom: Bal arıları çiçekler için önemlidir,
meyve ve sebzeler değil mi?
Öğretmen: Kesinlikle! Bitkilerin büyümesine yardımcı olurlar.
Kate: Peki onları korumak için ne yapabiliriz efendim?
Öğretmen: Kimyasallar ve böcek ilaçları tehlikelidir
onlar için. Bal arıları çiçekleri sever. Bahçene çiçek dikebilirsin, değil mi?
Kate: Evet, harika bir fikir.

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir