Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 77 yetmiş yedi Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

2 DISCUSSION TIME
Look at the pictures. Which one do you prefer? Talk to your partner on your preferences as in the example below. Use expressions such as I don’t agree with you, I agree but, I believe that, I don’t think so, etc

e.g. A: I prefer tennis to ice hockey because it is enjoyable and it helps you burn calories and fat.
B: I don’t agree with you. I prefer playing ice hockey to tennis because it improves body coordination and balance.
A: I agree, but it is dangerous. Tennis is a lifelong sport. You can’t play ice hockey when you are old.

3 READING
a Look at the picture and answer the following questions.
1. What is the name of the animal in the picture?
2. What is her job?

Mary always gets up early. She goes to the zoo every day because she is a zookeeper at the national zoo in France. She is responsible
for taking daily care of animals and feeding them. She usually checks the animals. Then, she feeds them in the mornings. The animals
don’t generally eat food at the same time, so she feeds them at different times. She cleans the cages and tanks in the afternoon. She reports health problems of the animals to the vet when they look sick. She often trains the animals. Her job is not easy because some animals can be dangerous, but she likes her job.

b Read the text and answer the following questions.

1. Where does she work?
2. What does she do in the mornings?
3. Do the animals eat food at the same time?
4. What does she do when an animal is sick?
5. Do you think her job is enjoyable? Why? Why not?

Answer Key
1. She works at the national zoo in France.
2. She usually checks the animals. Then she feeds them in the mornings.
3. No, they don’t.
4. She reports to the vet.
5. Possible answers
I think her job is enjoyable because I like helping animals. They are cute./ I don’t think her job is enjoyable because it is an exhausting
job. Some animals can be dangerous too.

c Underline the time expressions and adverbs of frequency in the text.

Answer Key
1. always
2. every day
3. usually
4. in the mornings
5. generally
6. in the afternoon
7. often

4 WRITING
Write a paragraph about your daily routine.

I always get up at 7.00 o’clock
In the afternoon I usually do my homework
In the evening I often watch TV series.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2 TARTIŞMA ZAMANI
Resimlere bakmak. Hangisini tercih ediyorsun? Aşağıdaki örnekte olduğu gibi partnerinizle tercihleriniz hakkında konuşun. Size katılmıyorum, katılıyorum ama inanıyorum, düşünmüyorum gibi ifadeler kullanın.

Örneğin. C: Tenisi buz hokeyine tercih ederim çünkü eğlencelidir ve kalori ve yağ yakmanıza yardımcı olur.
B: Sana katılmıyorum. Beden koordinasyonunu ve dengeyi geliştirdiği için buz hokeyi oynamayı tenise tercih ederim.
C: Katılıyorum, ama bu tehlikeli. Tenis ömür boyu süren bir spordur. Yaşlanınca buz hokeyi oynayamazsın.

3 OKUMA
a Resme bakın ve aşağıdaki soruları cevaplayın.
1. Resimdeki hayvanın adı nedir?
2. Mesleği nedir?

Mary her zaman erken kalkar. Fransa’daki ulusal hayvanat bahçesinde bakıcı olduğu için her gün hayvanat bahçesine gidiyor. O sorumlu
hayvanların günlük bakımını yapmak ve onları beslemek için. Genelde hayvanları kontrol eder. Sonra sabahları onları besler. Hayvanlar
Genelde aynı anda yemek yemiyor, bu yüzden onları farklı zamanlarda besliyor. Öğleden sonra kafesleri ve tankları temizler. Hayvanların sağlık problemlerini hasta göründüklerinde veterinere bildiriyor. Sık sık hayvanları eğitir. Bazı hayvanlar tehlikeli olabileceği için işi kolay değil ama işini seviyor.

b Metni okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. Nerede çalışıyor?
2. Sabahları ne yapar?
3. Hayvanlar aynı anda yemek yer mi?
4. Bir hayvan hastalandığında ne yapar?
5. Yaptığı işin eğlenceli olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? Niye? Neden olmasın?

Cevap anahtarı
1. Fransa’daki ulusal hayvanat bahçesinde çalışıyor.
2. Genellikle hayvanları kontrol eder. Sonra sabahları onları besler.
3. Hayır, yapmazlar.
4. Veterinere rapor verir.
5. Olası cevaplar
Hayvanlara yardım etmeyi sevdiğim için işinin eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Sevimliler./ Yorucu olduğu için işinin eğlenceli olduğunu düşünmüyorum.
Görev. Bazı hayvanlar da tehlikeli olabilir.

c Metindeki zaman ifadelerinin ve sıklık zarflarının altını çizin.

Cevap anahtarı
1. her zaman
2. her gün
3. genellikle
4. sabahları
5. genel olarak
6. öğleden sonra
7. sık sık

4 YAZI
Günlük rutininiz hakkında bir paragraf yazın.

Ben her zaman saat 7.00’de kalkarım
Öğleden sonra genellikle ödevimi yaparım
Akşamları sık sık dizi izlerim.

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir