Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 76 yetmiş altı Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

1 READING
a Answer the following questions.
1. Do you have a pet at home?
2. Which one do you like most; cats or dogs?

7 b Read the dialogue and underline the statements about preferences.

Answer Key
1. Tom: …but I prefer cats to dogs.
2. Alice: Why do you prefer cats?
3. Tom: But cats prefer spending time at home.
4. Alice: …but he also prefers eating sausages, meat, chicken and chewing bones.

Tom: Hello!
Alice: Hi, Tom.
Tom: How is everything going?
Alice: Great. What about you?
Tom: Tomorrow is Saturday, so I feel great.
What do you do on Saturdays?
Alice: I spend time with my dog.
Tom: That is nice. I like dogs too, but I prefer
cats to dogs and I have a cat at home.
Alice: Really! Why do you prefer cats?
Tom: Because I like them as pets. They are clean. They adapt to family life easily.
Alice: Dogs are loyal to their owners.
Tom: But cats prefer spending time at home than going outside and dogs need more care and attention. It is easy to keep a cat at home.
Alice: When I go out with my dog, I always meet new people. I chat with them.
Tom: But dogs sometimes bark loudly. It is annoying. It is hard to keep them at home.
Alice: Dogs want to protect their owners.
Tom: Yes, you are right Alice. How do you feed your dog?
Alice: I give him dog food, but he also prefers eating sausages, meat, chicken, and chewing bones.
Tom: Oh! I have an English class now. We can talk about our pets later. See you soon.
Alice: OK. Take care of yourself! See you.

c Read the dialogue again and answer the following questions.

Answer Key
1. She spends her time with her dog.
2. Because they are clean. They adapt to family life easily.
3. Because she thinks dogs are loyal to their owners./ When she goes out with her dog, she always meets new people. She chats with them and her dog keeps her fit./ Dogs want to protect their owner.
4. He prefers eating sausages, meat, chicken and, chewing bones.

1. What does Alice do on Saturdays?
2. Why does Tom prefer cats?
3. Why does Alice prefer dogs as pets?
4. What does her dog prefer eating?

ODAY’S QUOTE
Happiness is a warm puppy.
Charles M. Schulz

1. What does Charles M. Schulz mean with this quote?
2. Do you agree with him? Why, Why not?

Answer Key
1. They are seals.
2. She is a zookeeper.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 OKUMA
a Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Evde evcil hayvanınız var mı?
2. En çok hangisini seviyorsunuz; Kediler mi yoksa köpekler mi?

7 b Diyaloğu okuyun ve tercihlerle ilgili ifadelerin altını çizin.

Cevap anahtarı
1. Tom: …ama kedileri köpeklere tercih ederim.
2. Alice: Neden kedileri tercih ediyorsun?
3. Tom: Ama kediler evde vakit geçirmeyi tercih ediyor.
4. Alice: …ama aynı zamanda sosis, et, tavuk ve çiğneme kemiği yemeyi de tercih ediyor.

Merhaba!
Alice: Merhaba, Tom.
Tom: Her şey nasıl gidiyor?
Alice: Harika. Senden ne haber?
Tom: Yarın Cumartesi, bu yüzden harika hissediyorum.
Cumartesileri ne yaparsın?
Alice: Köpeğimle vakit geçiriyorum.
Tom: Bu güzel. Ben de köpekleri severim ama tercih ederim
kediden köpeğe ve evde bir kedim var.
Alice: Gerçekten! Neden kedileri tercih ediyorsun?
Tom: Çünkü onları evcil hayvan olarak seviyorum. Onlar temiz. Aile hayatına kolayca uyum sağlarlar.
Alice: Köpekler sahiplerine sadıktır.
Tom: Ama kediler dışarıda vakit geçirmektense evde vakit geçirmeyi tercih ederler ve köpekler daha fazla özen ve ilgiye ihtiyaç duyar. Evde kedi beslemek kolaydır.
Alice: Köpeğimle dışarı çıktığımda her zaman yeni insanlarla tanışırım. Onlarla sohbet ediyorum.
Tom: Ama köpekler bazen yüksek sesle havlarlar. Sinir bozucu. Onları evde tutmak zor.
Alice: Köpekler sahiplerini korumak ister.
Tom: Evet, haklısın Alice. Köpeğinizi nasıl beslersiniz?
Alice: Ona köpek maması veriyorum ama o da sosis, et, tavuk ve çiğneme kemiği yemeyi tercih ediyor.
Ah! Artık İngilizce dersim var. Evcil hayvanlarımız hakkında daha sonra konuşabiliriz. Yakında görüşürüz.
Alice: Tamam. Kendine dikkat et! Görüşürüz.

c Diyaloğu tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

Cevap anahtarı
1. Zamanını köpeğiyle geçiriyor.
2. Temiz oldukları için. Aile hayatına kolayca uyum sağlarlar.
3. Köpeklerin sahiplerine sadık olduğunu düşündüğü için./ Köpeğiyle dışarı çıktığında hep yeni insanlarla tanışır. Onlarla sohbet ediyor ve köpeği onu formda tutuyor./ Köpekler sahiplerini korumak istiyor.
4. Sosis, et, tavuk yemeyi ve kemik çiğnemeyi tercih eder.

1. Alice cumartesi günleri ne yapar?
2. Tom neden kedileri tercih ediyor?
3. Alice evcil hayvan olarak neden köpekleri tercih ediyor?
4. Köpeği ne yemeyi tercih ediyor?

ODAY’IN SÖZÜ
Mutluluk hafif sıcak bir köpek yavrusudur.
Charles M. Schulz

1. Charles M. Schulz bu alıntıyla ne demek istiyor?
2. Onunla aynı fikirde misiniz? Neden, Neden olmasın?

Cevap anahtarı
1. Mühürlerdir.
2. O bir hayvan bakıcısı.

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir