Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 75 yetmiş beş Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11 SPEAKING
a Look at the activities listed below. Tick (✔) the most suitable adverbs of frequency for you to complete the sentences. Then tell the class.

1. read books on animals
2. be interested in pets
3. watch documentary
4. buy things on the Net
5. chat online with friends
6. feed street animals
7. do homework at school
8. eat lunch at school canteen

b Talk about your daily activities with your classmates.

CHECK THIS OUT!
How often _________?
◆ once, twice, three times a day/ week/ month
◆ always, usually, often, sometimes, never ◆ every day
◆ on Sundays
A: How often do you go out with your friends?
B: I go out with my friends once a week/ once.

2 Complete the dialogues with the correct expressions in the box

Answer Key
1. every 12 months, 2. every six months. 3. every summer

Dialogue 1
A: How often do zebras give a birth to a foal?
B: every 12 month
A: That is interesting.
Dialogue 2
A: How often do you take your dog to the vet?
B: My dog is five months old. I take her to the vet every six months
Dialogue 3
A: How often do you go on a vacation?
B: every summer What about you?
A: Every winter because I like skiing.

3 Look at the pictures and answer the following questions according to you.

Possible answers
1. I have a nap every afternoon./ I sometimes have a nap.
2. I visit animal shelter ever month/ once a month./ I often/ seldom/ visit animal shelter.
3. I never/ often visit the zoo.
4. I send my friends a text message every day./ I usually/ rarely send my friends a text message.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

11 KONUŞMA
a Aşağıda listelenen etkinliklere bakın. Cümleleri tamamlamanız için size en uygun sıklık zarflarını (✔) işaretleyiniz. O zaman sınıfa söyle.

1. hayvanlarla ilgili kitaplar okuyun
2. evcil hayvanlara ilgi duymak
3. belgesel izle
4. İnternetten bir şeyler satın alın
5. arkadaşlarınızla çevrimiçi sohbet edin
6. Sokak hayvanlarını besleyin
7. okulda ödev yap
8. okul kantininde öğle yemeği yiyin

b Sınıf arkadaşlarınızla günlük aktiviteleriniz hakkında konuşun.

BUNU KONTROL EDİN!
Ne sıklıkla _________?
◆ günde/haftada/ayda bir, iki, üç kez
◆ her zaman, genellikle, sıklıkla, bazen, hiçbir zaman ◆ her gün
◆ Pazar günleri
A:Arkadaşlarınla ne sıklıkla dışarı çıkarsın?
B: Haftada bir/ bir kez arkadaşlarımla dışarı çıkarım.

2 Diyalogları kutudaki doğru ifadelerle tamamlayın.

Cevap anahtarı
1. 12 ayda bir, 2. altı ayda bir. 3. her yaz

Diyalog 1
A: Zebralar ne sıklıkla bir tay doğurur?
B: her 12 ayda bir
C: Bu ilginç.
Diyalog 2
A: Köpeğinizi ne sıklıkla veterinere götürüyorsunuz?
B: Köpeğim beş aylık. Onu altı ayda bir veterinere götürüyorum.
Diyalog 3
A: Ne sıklıkla tatile gidersiniz?
B: her yaz Ya sen?
C: Her kış çünkü kayak yapmayı seviyorum.

3. Resimlere bakın ve aşağıdaki soruları kendinize göre cevaplayın.

Olası cevaplar
1. Her öğleden sonra şekerleme yaparım./ Bazen şekerleme yaparım.
2. Hayvan barınağını ayda bir/ ayda bir ziyaret ederim./ Hayvan barınağını sık sık/nadiren/ ziyaret ederim.
3. Hayvanat bahçesini asla/sık ziyaret etmem.
4. Arkadaşlarıma her gün kısa mesaj gönderirim./ Arkadaşlarıma genellikle/nadiren kısa mesaj gönderirim.

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir