Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 743 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 74 yetmiş dört Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

7a Listen and repeat the verbs.
b Listen to the words below and write the words in the correct column, and repeat.

8. Fill in the blanks with the adverbs of frequency
by looking at the pyramid below.

Answer Key
1. always
2. frequently
3. often
4. sometimes
5. occasionally
6. seldom
7. never

1. Camels always clean up their ears with
their tongues. (100%)
2. My cat frequently sleeps on my bed. (80%)
3. She often feeds the street animals.(70%)
4. His dog sometimes eats dry food. (50%)
5. They occasionally watch documentaries on
television. (30%)
6. We seldomdo online shopping. (10 %)
7. A jaguar never eats grass. (0%)

9 LISTENING (Track 3)
a Look at the picture and answer the following
questions.
1. What is the woman’s job?
2. Whose dog is it?

Possible Answers
1. She’s a vet 2. It is the little girl’s dog.

b Listen and write true (T) or false (F) for the statements.
1. She arrives at the clinic at seven o’clock.
2. She works at nights in emergencies.
3. She only treats dogs and cats.
4. She examines the animals to see if they are sick.
5. It is a very easy job

Answer Key
1. F (She arrives at the clinic at 8 o’clock).
2. T
3. F (She treats various types of pets).
4. T
5. F (It is not an easy job).

c Listen to the text again and fill in the blanks with the adverbs of frequency.

Answer Key
1. usually, 2. always, 3. often, 4. sometimes

1. I usually give them some antibiotics.
2. I always explain to the owners how to take care of their pets.
3. I often operate animals when they need it.
4. I sometimes arrive home late. It is not an easy job, but I like my job.

CHECK THIS OUT!
She often gets up early.
He is always a tidy student.
He usually has lunch at school.
We are rarely late for school.

10 Underline the correct option.

Answer Key
1. after, 2. before
1. An adverb of frequency goes after the verb to be.
2. An adverb of frequency goes before the main verb.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7a Fiilleri dinleyin ve tekrarlayın.
b Aşağıdaki kelimeleri dinleyin ve kelimeleri doğru sütuna yazın ve tekrarlayın.

8. Boşlukları sıklık zarflarıyla doldurun
aşağıdaki piramide bakarak.

Cevap anahtarı
1. her zaman
2. sık sık
3. sık sık
4. bazen
5. ara sıra
6. nadiren
7. asla

1. Develer kulaklarını her zaman
dilleri. (100%)
2. Kedim sık sık benim yatağımda uyuyor. (%80)
3. Sık sık sokak hayvanlarını besliyor. (%70)
4. Köpeği bazen kuru mama yiyor. (%50)
5. Ara sıra belgesel izliyorlar
televizyon. (%30)
6. Nadiren çevrimiçi alışveriş yaparız. (%10)
7. Bir jaguar asla ot yemez. (%0)

9 DİNLEME (Parça 3)
a Resme bakın ve aşağıdakileri cevaplayın
sorular.
1. Kadının işi nedir?
2. Kimin köpeği?

Olası Cevaplar
1. O bir veteriner 2. Küçük kızın köpeği.

b Dinleyin ve ifadeler için doğru (T) veya yanlış (F) yazın.
1. Kliniğe saat yedide gelir.
2. Acil durumlarda geceleri çalışıyor.
3. Sadece kedi ve köpekleri tedavi ediyor.
4. Hasta olup olmadıklarını görmek için hayvanları inceler.
5. Çok kolay bir iştir

Cevap anahtarı
1. F (Kliniğe saat 8’de gelir).
2. T
3. F (Çeşitli evcil hayvan türlerini tedavi eder).
4. T
5. F (Kolay bir iş değil).

c Metni tekrar dinleyin ve boşlukları sıklık zarflarıyla doldurun.

Cevap anahtarı
1. genellikle, 2. her zaman, 3. sık sık, 4. bazen

1. Onlara genellikle biraz antibiyotik veririm.
2. Sahiplerine her zaman evcil hayvanlarına nasıl bakacaklarını açıklarım.
3. İhtiyaç duyduklarında genellikle hayvanları çalıştırırım.
4. Bazen eve geç gelirim. Kolay bir iş değil ama işimi seviyorum.

BUNU KONTROL EDİN!
Sık sık erken kalkar.
O her zaman düzenli bir öğrencidir.
Öğle yemeğini genellikle okulda yer.
Okula nadiren geç kalırız.

10 Doğru seçeneğin altını çizin.

Cevap anahtarı
1. sonra, 2. önce
1. Olmak fiilinden sonra bir sıklık zarfı gelir.
2. Bir sıklık zarfı ana fiilden önce gelir.

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir