Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 73 yetmiş üç Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

3 LISTENING (Track 1)
a Listen to Joe’s daily routines and fill in the blanks.

Answer Key
1. get up, 2. wash, 3. brush, 4. eat, 5. get, 6. 8:30,
7. drive, 8. have, 9. watch, 10. go, 11. ten,

My name is Joe Black. I’m a receptionist at a
vet. I work in an office. I get up at 7 in
the morning. Then, I wash my face and I brush my teeth every day. After that, I take a shower. I don’t have time for a big breakfast.
I have a snack. I usually drink fruit juice and eat a sandwich. Then I get dressed. I leave home at 8:30. I drive to work. My work starts at 9 o’clock. I usually help the vet when he examines the animals. I leave work at 5 o’clock. I arrive home at 6 o’clock. I have dinner at 7 o’clock. I watch television at night. I go to bed at ten.

b Underline the time expressions in Exercise 3a.

Answer Key
I get up at 7 in the morning.
I wash my hands and brush my teeth every day.
I have lunch in the afternoon.
I watch television at night.

4 SPEAKING
Describe your daily routine to your friends.

5 VOCABULARY
Fill in the blanks with the verbs in the box.
Use the correct form. One is extra.

Answer Key
1. gets, 2. likes, 3. do, 4. have, 5. studies,
6. plays, 7. makes, 8. live, take is extra.

1. He is not good at Maths. He gets low marks in Maths exams.
2. My kitten likes drinking milk.
3. He doesn’t do shopping very often.
4. Giraffes have very big hearts and long black tongues.
5. Shestudies Medicine at a university.
6. My brother plays the guitar in his spare time.
7. My mom makes a chocolate cake on Sundays.
8. Giraffes live in Africa

6. Look at the chart and write questions and answers about Liz

Answer Key
1. Does she live in a flat?
No, she doesn’t
2. Does she study at a university?
Yes, she does.
3. Does she like coffee?
No, she doesn’t.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Cevap anahtarı
1. Kalk, 2. Yıka, 3. Fırçala, 4. Yemek ye, 5. Al, 6. 8:30,
7. sür, 8. al, 9. izle, 10. git, 11. on,

Benim adım Joe Black. Ben bir resepsiyonistim
Veteriner. Ofiste çalışıyorum. 7 de kalkarım
sabah. Sonra her gün yüzümü yıkarım ve dişlerimi fırçalarım. Ondan sonra duş alıyorum. Büyük bir kahvaltı için zamanım yok.
Atıştırmalığım var. Genelde meyve suyu içerim ve sandviç yerim. Sonra giyinirim. 8:30’da evden çıkıyorum. işe arabayla giderim İşim saat 9’da başlıyor. Genellikle hayvanları muayene ederken veterinere yardım ederim. İşten saat 5’te çıkıyorum. Saat 6’da eve geliyorum. Saat 7’de akşam yemeği yerim. Geceleri televizyon izlerim. Saat onda yatağa giderim.

b Alıştırma 3a’daki zaman ifadelerinin altını çizin.

Cevap anahtarı
Sabah 7’de kalkarım.
Her gün ellerimi yıkarım ve dişlerimi fırçalarım.
Öğleden sonra öğle yemeği yerim.
Geceleri televizyon izlerim.

4 KONUŞMA
Günlük rutininizi arkadaşlarınıza anlatın.

5 KELİME
Boşlukları kutudaki fiillerle doldurun.
Doğru formu kullanın. Biri ekstra.

Cevap anahtarı
1. alır, 2. beğenir, 3. yapar, 4. alır, 5. çalışır,
6. oynar, 7. yapar, 8. yaşar, alır ekstradır.

1. Matematikte iyi değil. Matematik sınavlarında düşük not alıyor.
2. Yavru kedim süt içmeyi seviyor.
3. Çok sık alışveriş yapmaz.
4. Zürafaların çok büyük kalpleri ve uzun siyah dilleri vardır.
5. Bir üniversitede Tıp okuyor.
6. Erkek kardeşim boş zamanlarında gitar çalar.
7. Annem pazar günleri çikolatalı kek yapar.
8. Zürafalar Afrika’da yaşar

6. Tabloya bakın ve Liz hakkında sorular ve cevaplar yazın

Cevap anahtarı
1. Dairede mi yaşıyor?
Hayır, o değil
2. Üniversitede mi okuyor?
Evet o yapar.
3. Kahve sever mi?
Hayır, bilmiyor.

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir