Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 88 seksen sekiz Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

2 Look at the set of drawings below. It’s about what to do in case of an earthquake. Match the instructions with the drawings.

Answer Key
1. f, 2. c, 3. a, 4. d, 5. h, 6. e, 7. b, 8. g

1. Get under desk and hold on. ______
2. Use the stairs. ______
3. Cover your head and neck. ______
4. Do not use the elevator. ______
5. Drive to a clear area and avoid bridges. ______
6. Stay away from utility wires. ______
7. Stay away from potentially danger objects. _____
8. Do not stand at the door. ______

3 Write the names of the disasters under each speech bubble.

Answer Key
1. volcanic eruption, 2. flood, 3. tornado

We see ash and lava everywhere. People should evacuate their
homes.

This area is risky. You shouldn’t build your house near the bank of a river.

It is a very huge whirling storm. We should leave here.

TODAY’S IDIOM
A storm in a teacup: A lot of unnecessary worry about something that is not important. e.g. I don’t want to listen to him. He always makes a storm in a teacup.

4 VOCABULARY
Do the crossword puzzle. Write the names of the natural disasters and the idiom.

Answer Key
Across
2. earthquake
7. hurricane
8. flood
9. volcanic eruption

Down
1. tornado
3. avalanche
4. A storm in a tea cup
5. tsunami
6. landslide

Across
2. A sudden shaking of ground and it causes a lot of damage
7. A storm that has very strong, fast winds and that moves over water
8. Usually a dry area is covered with extreme amount of water
9. Lava and hot material are expelled from a volcanic mountain as a result of this event

Down
1. A violent storm that spins in a big circle and destroys everything along its way
3. Mass of snow that slides down the mountain
4. A lot of unnecessary worry that is not important
5. A very large wave triggered by the violent movement of earth under the sea and causes a lot of damage along the coastline
6. Rocks, earth, debris move down a slope

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2 Aşağıdaki çizim setine bakın. Deprem anında yapılması gerekenlerden bahsediyoruz. Talimatları çizimlerle eşleştirin.

Cevap anahtarı
1.f, 2.c, 3.a, 4.d, 5.h, 6.e, 7.b, 8.g

1. Masanın altına girin ve bekleyin. ______
2. Merdivenleri kullanın. ______
3. Başınızı ve boynunuzu örtün. ______
4. Asansörü kullanmayın. ______
5. Boş bir alana gidin ve köprülerden kaçının. ______
6. Elektrik kablolarından uzak durun. ______
7. Potansiyel olarak tehlikeli nesnelerden uzak durun. _____
8. Kapıda durmayın. ______

3 Her konuşma balonunun altına felaketlerin isimlerini yazın.

Cevap anahtarı
1. volkanik patlama, 2. sel, 3. kasırga

Her yerde kül ve lav görüyoruz. İnsanlar evlerini boşaltmalı
evler.

Bu alan risklidir. Evini nehir kıyısının yakınına yapmamalısın.

Dönen çok büyük bir fırtına. Buradan gitmeliyiz.

BUGÜNÜN deyimi
Bir çay fincanında fırtına: Önemli olmayan bir şey için çok fazla gereksiz endişe. Örneğin. Onu dinlemek istemiyorum. Her zaman bir çay fincanında fırtınalar estirir.

4 KELİME
Bulmaca çöz. Doğal afetlerin isimlerini ve deyimlerini yazınız.

Cevap anahtarı
Karşısında
2. deprem
7. kasırga
8. sel
9. volkanik patlama

Aşağı
1. kasırga
3. çığ
4. Çay bardağındaki fırtına
5. tsunami
6. heyelan

Karşısında
2. Ani bir yer sarsıntısı ve çok fazla hasara neden olur
7. Çok güçlü, hızlı rüzgarları olan ve su üzerinde hareket eden bir fırtına
8. Genellikle kuru bir alan aşırı miktarda suyla kaplıdır.
9. Bu olay sonucunda volkanik bir dağdan lav ve sıcak maddeler atılır.

Aşağı
1. Büyük bir daire içinde dönen ve yoluna çıkan her şeyi yok eden şiddetli bir fırtına
3. Dağdan aşağı kayan kar kütlesi
4. Önemsiz bir sürü gereksiz endişe
5. Dünyanın deniz altındaki şiddetli hareketiyle tetiklenen ve kıyı şeridinde çok fazla hasara neden olan çok büyük bir dalga
6. Kayalar, toprak, moloz yokuş aşağı hareket eder

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir