Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 87 seksen yedi Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

c Match the words from the text with their meanings.

Answer Key
1. g, 2. c, 3. a, 4. e, 5. f, 6. b, 7. d

1. occur a. to move around very quickly
2. collapse b. effect
3. whirl c. to fall down
4. trigger d. grey powder and it remains after something has burnt
5. fertile e. to make something start to happen
6. impact f. capable of producing
7. ash g. to happen

6
When an earthquake occurs at sea, it creates huge waves. At first, it is just one wave. Then the number of waves increases. They become violent. When they hit the beach, they cause serious damage. It kills many people, animals, and damages the area.
7
It occurs in eastern and northern regions of Turkey. Rains in spring, winds, melting snows, even thunderstorms can trigger it. Huge mass of snow rolls down the mountains. It destroys the trees, the farmlands, and the buildings on its way.
8
It mostly occurs in the Black Sea region of Turkey. Heavy rain, melting snow, steep slopes, and earthquakes trigger it. Almost every year it occurs in Turkey because of steep hills and mountains, deforestation, and rain patterns. It destroys trees, houses, and roads. It causes death and injuries, too.

d Fill in the blanks with these words.

Answer Key
1. occur
2. fertile
3. ash
4. collapse
5. whirling
6. trigger
7. impact

◆ fertile ◆ ash ◆ whirling ◆ impact ◆ trigger ◆ collapse ◆ occur

1. Floods as a result of heavy rain.
2. The land is . Farmers can grow good crops.
3. After the volcanic eruption, the town gets covered with .
4. The buildings as a result of the earthquake.
5. Tornadoes are winds.
6. Thunderstorm can avalanche because of the sound it creates.
7. Earthquake has an on people and environment.

e Answer the following questions about the text.
1. What causes floods?
2. What happens after a hurricane?
3. Why does a volcanic eruption have a positive effect on agriculture?
4. What are the results of an earthquake?
5. What are the main reasons behind avalanches in Turkey?
6. Why do landslides occur often in Turkey

Answer Key
1. Heavy rain, storms, strong winds, hurricanes, melting ice or snow, and overflowing rivers cause floods.
2. Floods and fires happen after the hurricane and it leads to a lot of damage.
3. Because the soil in that area becomes very fertile after many years of eruption.
4. Many buildings, roads, bridges collapse. It causes death of many people. It destroys cities.
5. Rains in spring, winds, melting snows, and thunderstorm are the main reasons behind avalanches in Turkey.
6. It occurs in Turkey because of steep hills, mountains, deforestation, and rain patterns.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

c Metindeki sözcükleri anlamlarıyla eşleştirin.

Cevap anahtarı
1.g, 2.c, 3.a, 4.e, 5.f, 6.b, 7.d

1. meydana gelmek çok hızlı hareket etmek
2. çöküş b. Efekt
3. koşuşturma c. düşmek
4. tetik d. gri toz ve bir şey yandıktan sonra kalır
5. bereketli e. bir şeyin olmasını sağlamak için
6. etki f. üretebilen
7. kül g. gerçekleşmesi için

6
Denizde bir deprem meydana geldiğinde devasa dalgalar oluşturur. İlk başta, sadece bir dalgadır. Daha sonra dalga sayısı artar. Şiddetli hale gelirler. Sahile vurduklarında ciddi hasara neden olurlar. Birçok insanı, hayvanı öldürür ve bölgeye zarar verir.
7
Türkiye’nin doğu ve kuzey bölgelerinde görülür. İlkbaharda yağan yağmurlar, rüzgarlar, eriyen karlar, hatta gök gürültülü fırtınalar bile tetikleyebilir. Büyük kar kütlesi dağlardan aşağı yuvarlanıyor. Yoluna çıkan ağaçları, tarlaları ve binaları yok eder.
8
Çoğunlukla Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde görülür. Şiddetli yağmur, eriyen kar, dik yokuşlar ve depremler onu tetikler. Türkiye’de neredeyse her yıl dik tepeler ve dağlar, ormansızlaşma ve yağmur düzenleri nedeniyle meydana gelir. Ağaçları, evleri ve yolları yok eder. Ölümlere ve yaralanmalara da neden olur.

d Boşlukları bu kelimelerle doldurunuz.

Cevap anahtarı
1. meydana gelmek
2. doğurgan
3. kül
4. çöküş
5. dönen
6. tetik
7. etki

◆ verimli ◆ kül ◆ dönme ◆ çarpma ◆ tetikleme ◆ çökme ◆ meydana gelme

1. Şiddetli yağmur sonucu seller.
2. Arazi . Çiftçiler iyi ürünler yetiştirebilirler.
3. Volkanik patlamadan sonra kasaba .
4. Deprem sonucu oluşan binalar.
5. Kasırgalar rüzgarlardır.
6. Fırtına, çıkardığı ses nedeniyle çığ düşebilir.
7. Depremin insan ve çevre üzerinde etkisi vardır.

e Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Sellere ne sebep olur?
2. Bir kasırgadan sonra ne olur?
3. Volkanik bir patlamanın tarım üzerinde neden olumlu bir etkisi vardır?
4. Depremin sonuçları nelerdir?
5. Türkiye’deki çığların ana nedenleri nelerdir?
6. Heyelanlar neden Türkiye’de sık sık meydana geliyor?

Cevap anahtarı
1. Şiddetli yağmur, fırtınalar, şiddetli rüzgarlar, kasırgalar, eriyen buz veya kar ve taşan nehirler sellere neden olur.
2. Kasırgadan sonra sel ve yangınlar meydana gelir ve çok fazla hasara yol açar.
3. Çünkü o bölgedeki toprak yıllar sonra çok verimli hale geliyor.
4. Birçok bina, yol, köprü çöker. Birçok insanın ölümüne neden olur. Şehirleri yok eder.
5. İlkbaharda yağan yağmurlar, rüzgarlar, eriyen karlar ve gök gürültülü fırtına Türkiye’deki çığların ana sebepleridir.
6. Türkiye’de dik tepeler, dağlar, ormansızlaşma ve yağmur düzenleri nedeniyle oluşur.

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir