Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 86 seksen altı Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

1 READING
a Answer the following questions.
1. What are the names of the natural disasters shown in the newspaper article?
2. Which natural disasters are common in your country?

Answer Key
1. Flood and tornado
2. They are landslide, avalanche, earthquake, flood

b Read the newspaper article and match the number of the paragraphs with the disasters given in the box.

Answer Key
1. flood
2. hurricane
3. volcanic eruption
4. tornado
5. earthquake
6. tsunami
7. avalanche
8. landslide

◆ avalanche ◆ landslide ◆ hurricane ◆ flood ◆ volcanic eruption ◆ earthquake ◆ tornado ◆ tsunami

Answer Key
1. For earthquakes, we should educate the people on how to act during and after earthquakes.
For landslides, people should plant more trees and they shouldn’t settle in risky areas. For floods, people shouldn’t settle near the bank of river.
For avalanche, people should plant trees in risky areas and they shouldn’t build winter sports areas having a risk for avalanche.
2. For floods, the government should build dams.
For avalanches, the government shouldn’t build roads or railways in risky areas.

1
It generally occurs as a result of a great amount of heavy rain, but it doesn’t always occur from heavy rain. In coastal areas, storms can cause it. Strong winds, hurricanes, melting ice, or snow can cause it, too. Sometimes overflowing rivers cause it. It destroys many roads, farms, and houses. Many people lose their lives or homes. It has an economic impact, too. It causes a lot of damage to the environment. Animals and plants die or lose their habitat.
2
It is a large storm. It begins in the ocean. It occurs over warm ocean water. Warm weather and warm water are the main reasons for it. It results in floods or fires, and leads to a lot of damage. It blows away many things on its way. It causes a lot of financial troubles, too. Many people die and lose their homes each year as a result of it.
3
It occurs because of huge pressure under the Earth. Lava flows can destroy cities and nature. Explosion happens as a result of it. Everywhere gets covered with ash. People living close to the area evacuate their homes. But, it also has beneficial effects on agriculture. The soil in that area becomes very fertile after many years of eruption.
4
It is a very violent atmospheric storm. It is a whirling wind. It can reach up to 300 miles per hour. It forms over warm water. It mostly appears along the coastline and causes damage to coastal areas.
5
It is shaking of the ground. It can occur everywhere in the sea or on the land. It can be violent. After the main shocks, people can feel small shocks (after shocks). Many buildings, roads, or bridges can collapse. It can cause deaths of many people. It destroys cities. After all these shocks, fires, diseases, and landslides can occur. Turkey is at the risk of it all the time because it is located on many fault zones.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 OKUMA
a Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Gazete haberinde gösterilen doğal afetlerin isimleri nelerdir?
2. Ülkenizde hangi doğal afetler yaygındır?

Cevap anahtarı
1. Sel ve kasırga
2. Heyelan, çığ, deprem, sel

b Gazete makalesini okuyun ve paragraf numaralarını kutuda verilen afetlerle eşleştirin.

Cevap anahtarı
1. sel
2. kasırga
3. volkanik patlama
4. kasırga
5. deprem
6. tsunami
7. çığ
8. heyelan

Çığ ◆ Toprak kayması ◆ Kasırga ◆ Sel ◆ Volkanik patlama ◆ Deprem ◆ Kasırga ◆ Tsunami

Cevap Anahtarı
1. Depremler için eğitmeliyiz sırasında ve sonrasında nasıl davranacakları konusunda Depremler.
Toprak kaymaları için insanlar daha fazla ağaç dikmeli ve riskli bölgelere yerleşmemelidirler. Sel baskınları için insanlar nehir kıyısına.
Çığ için insanlar riskli alanlara ağaç dikmeli ve çığ riski taşıyan kış sporları alanları inşa etmemelidir.
2. Seller için hükümet barajlar inşa etmelidir.
Çığ için hükümet riskli bölgelerde karayolu veya demiryolu inşa etmemelidir.

1
Genellikle büyük miktarda şiddetli yağmurun bir sonucu olarak ortaya çıkar, ancak her zaman şiddetli yağmurdan kaynaklanmaz. Kıyı bölgelerinde fırtınalar buna neden olabilir. Kuvvetli rüzgarlar, kasırgalar, eriyen buz veya kar da buna neden olabilir. Bazen taşan nehirler de buna neden olur. Birçok yolu, çiftliği ve evi tahrip eder. Birçok insan hayatını ya da evini kaybeder. Ekonomik bir etkisi de vardır. Çevreye çok fazla zarar verir. Hayvanlar ve bitkiler ölür ya da yaşam alanlarını kaybederler.
2
Büyük bir fırtına. Okyanusta başlar. Sıcak okyanus suyu üzerinde meydana gelir. Sıcak Hava ve sıcak su bunun ana nedenleridir. Sellere veya yangınlara neden olur ve çok fazla hasara yol açar. Yoluna çıkan birçok şeyi uçurur. Çok fazla mali sıkıntıya da neden olur. Her yıl birçok insan bu nedenle ölmekte ve evlerini kaybetmektedir.
3
Dünya’nın altındaki büyük basınç nedeniyle meydana gelir. Lav akıntıları şehirleri yok edebilir ve doğa. Patlama bir sonuç olarak gerçekleşir bunun. Her yer külle kaplanır. Bölgeye yakın yaşayan insanlar evlerini evler. Ancak, aşağıdakiler üzerinde de yararlı etkileri vardır Tarım. O bölgedeki toprak çok Uzun yıllar süren püskürmeden sonra verimli.
4
Çok şiddetli bir atmosferik fırtınadır. Dönen bir rüzgardır. Saatte 300 mile kadar ulaşabilir. Sıcak su üzerinde oluşur. Çoğunlukla kıyı şeridi boyunca görülür ve kıyı bölgelerinde hasara neden olur.
5
Yerin sarsılmasıdır. Denizde ya da karada her yerde meydana gelebilir. Şiddetli olabilir. Ana şoklardan sonra insanlar küçük şoklar (artçı şoklar) hissedebilir. Birçok bina, yol veya köprü çökebilir. Birçok insanın ölümüne neden olabilir. Şehirleri yok edebilir. Bütün bu şoklardan sonra yangınlar, hastalıklar ve toprak kaymaları meydana gelebilir. Türkiye birçok fay zonu üzerinde yer aldığı için her zaman bu risk altındadır.

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir