Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 85 seksen beş Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

3 LISTENING (Track 6)
a What is the main idea of the dialogue?
Listen to the dialogue and circle the correct options.(more than one correct option)
1. Our actions before an earthquake
2. Our actions during an earthquake
3. Our actions after an earthquake

Answer Key
2 and 3 are correct options

b Listen to the dialogue again and write true
(T) or false (F).
1. You can cut electricity and gases of houses.
2. You can use the elevator.
3. Get under a piece of strong furniture.
4. Don’t cover your head with your hands.
5. Stay away from bridges, tunnels, trees, overpasses, and light posts.
6. If you are in the car, find a secure place.
7. After the earthquake, get back in your house immediately.
8. Don’t stay away from damaged buildings.

Answer Key
1. T
2. F (Don’t use the elevator).
3. T
4. F (Cover your head with your hands).
5. T
6. T
7. F (Don’t get back to your home unless the
authorities tell you to come back in).
8. F (Stay away from damaged buildings).

4 READING
a Read the interview between Mert and a disaster expert, Hiroshi.
Mert: Natural disasters can cause a lot of damage.
Many people might lose their lives. Some of them get injured. Lots of people lose their homes because of natural disasters.
Hiroshi: Yes, unfortunately, that’s true, but we need to take precautions, so we can reduce our losses.
Mert: Earthquakes, landslides, and extreme climatic events such as floods, avalanches, and heavy rains happen all around the world. For example, earthquakes are common in Japan. As an expert, what do you recommend us to do to reduce negative effects of natural disasters?
Hiroshi: For earthquakes, the government should ban unsafe buildings and control the construction process. We should educate people on how to act during and after earthquakes. For landslides, people should plant more trees and they shouldn’t settle in risky areas. The government should build roads away from the locations prone to landslides, too. For floods, people shouldn’t settle near the bank of a river and the government should build dams. For avalanches, the government shouldn’t build roads or railways in risky areas. People should
plant trees in risky areas and they shouldn’t do winter sports in risky locations prone to avalanche.

b. Answer the following questions.
1. What does Hiroshi offer to reduce the negative effects of natural disasters?
(earthquakes)
(flood)
(landslides)
(avalanches)
2. Which precautions should the government take to reduce the negative effects of the floods and avalanches?

5 SPEAKING
Offer solutions about how to reduce the negative effects of natural disasters with your classmates.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 DİNLEME (Parça 6)
a Diyaloğun ana fikri nedir?
Diyaloğu dinleyin ve doğru seçenekleri daire içine alın (birden fazla doğru seçenek).
1. Depremden önceki eylemlerimiz
2. Deprem sırasındaki eylemlerimiz
3. Deprem sonrası eylemlerimiz

Cevap Anahtarı
2 ve 3 doğru seçeneklerdir

b Diyaloğu tekrar dinleyin ve doğrusunu yazın
(T) veya yanlış (F).
1. Evlerin elektrik ve gazlarını kesebilirsiniz.
2. Asansörü kullanabilirsiniz.
3. Güçlü bir mobilya parçasının altına girin.
4. Başınızı ellerinizle kapatmayın.
5. Köprülerden, tünellerden, ağaçlardan uzak durun, üst geçitler ve ışık direkleri.
6. Eğer arabadaysanız, güvenli bir yer bulun.
7. Depremden sonra hemen evinize geri dönün.
8. Hasarlı binalardan uzak durmayın.

Cevap Anahtarı
1. T
2. F (Asansörü kullanmayın).
3. T
4. F (Başınızı ellerinizle kapatın).
5. T
6. T
7. F (Evinize geri dönmeden önce
yetkililer size geri gelmenizi söyler).
8. F (Hasarlı binalardan uzak durun).

4 OKUMA
a Mert ve bir afet uzmanı olan Hiroshi arasındaki röportajı okuyun.
Mert: Doğal afetler çok fazla hasara neden olabilir.
Birçok insan hayatını kaybedebilir. Bazıları yaralanabilir. Pek çok insan doğal afetler yüzünden evlerini kaybediyor.
Hiroshi: Evet, maalesef bu doğru ama önlem almamız gerekiyor ki kayıplarımızı azaltabilelim.
Mert: Depremler, toprak kaymaları ve seller, çığlar ve şiddetli yağmurlar gibi aşırı iklim olayları dünyanın her yerinde meydana geliyor. Örneğin Japonya’da depremler yaygındır. Bir uzman olarak, doğal afetlerin olumsuz etkilerini azaltmak için ne yapmamızı önerirsiniz?
Hiroshi: Depremler için hükümet güvenli olmayan binaları yasaklamalı ve inşaat sürecini kontrol etmelidir. İnsanları deprem sırasında ve sonrasında nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitmeliyiz. Toprak kaymaları için insanlar daha fazla ağaç dikmeli ve riskli bölgelere yerleşmemelidir. Hükümet de heyelan riski olan yerlerden uzakta yollar inşa etmelidir. Seller için insanlar nehir kenarlarına yerleşmemeli ve hükümet barajlar inşa etmelidir. Çığlar için de hükümet riskli bölgelerde yol ya da demiryolu inşa etmemelidir. İnsanlar
Riskli alanlara ağaç dikmemeli ve çığ düşme riski olan yerlerde kış sporları yapmamalıdırlar.

b. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Hiroshi doğal afetlerin olumsuz etkilerini azaltmak için ne öneriyor?
(depremler)
(sel)
(toprak kaymaları)
(Çığlar)
2. Hükümet sel ve çığların olumsuz etkilerini azaltmak için hangi önlemleri almalıdır?

5 KONUŞMA
Sınıf arkadaşlarınızla birlikte doğal afetlerin olumsuz etkilerinin nasıl azaltılabileceğine dair çözüm önerileri sunun.

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir