Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 84 seksen dört Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Answer the following questions.
1. What are some natural disasters you know?
2. Do natural disasters often happen in your country?

LISTENING & SPEAKING
1 VOCABULARY
Write the names of natural disasters under the pictures.

Answer Key
1. earthquake
2. avalanche
3. hurricane
4. tornado
5. flood
6. tsunami
7. landslide
8. volcanic eruption

2 Match the words with their meanings.

Answer Key
1. d, 2. b, 3. a, 4. h, 5. e, 6. c, 7. f, 8. g

1. Flood
2. Volcanic eruption
3. Hurricane
4. Landslide
5. Earthquake
6. Tornado
7. Tsunami
8. Avalanche

_____ a. a storm that has very strong, fast winds and that moves over water
_____ b. lava, hot material and various gases are expelled from a volcanic mountain as a result of this event
_____ c. a violent storm that spins in a big circle and destroys everything along its way
_____ d. usually a dry area is covered with extreme amount of water as a result of heavy rain
_____ e. a sudden shaking of ground and it causes a lot of damage
_____ f. a very large wave triggered by violent movement of earth under the sea and causes lot of damage along the coastline
_____ g. a mass of snow that slides down the mountain
_____ h. rocks, earth, debris move down a slope

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Aşağıdaki soruları yanıtlayın.
1. Bildiğiniz bazı doğal afetler nelerdir?
2. Ülkenizde doğal afetler sık sık meydana geliyor mu?

DİNLEME VE KONUŞMA
1 SÖZCÜKLER
Resimlerin altına doğal afetlerin isimlerini yazın.

Cevap Anahtarı
1. Deprem
2. Çığ
3. Kasırga
4. Kasırga
5. sel
6. Tsunami
7. toprak kayması
8. volkanik patlama

2 Kelimeleri anlamları ile eşleştirin.

Cevap Anahtarı
1. d, 2. b, 3. a, 4. h, 5. e, 6. c, 7. f, 8. g

1. Sel
2. Volkanik patlama
3. Kasırga
4. Toprak Kayması
5. Deprem
6. Kasırga
7. Tsunami
8. Çığ

_____ a. Çok güçlü, hızlı rüzgarları olan ve su üzerinde hareket eden bir fırtına
_____ b. Bu olay sonucunda volkanik bir dağdan lav, sıcak madde ve çeşitli gazlar dışarı atılır
_____ c. Büyük bir daire çizerek dönen ve yolu üzerindeki her şeyi yok eden şiddetli bir fırtına
_____ d. genellikle kuru bir alan şiddetli yağmur sonucu aşırı miktarda su ile kaplanır
_____ e. Yerin aniden sarsılması ve çok fazla hasara yol açması
_____ f. Deniz altındaki toprağın şiddetli hareketiyle tetiklenen ve kıyı şeridi boyunca çok fazla hasara neden olan çok büyük bir dalga
_____ g. dağdan aşağı kayan bir kar kütlesi
_____ h. kayalar, toprak, moloz bir yamaçtan aşağı hareket eder

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir