Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 82 seksen iki Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

b Read the texts and complete the fact file
about polar bears and carette carettas.
Fact File About Polar Bears
c Match the words with their definitions.
1. protect a. the egg cracks open and baby bird, snake, and fish come out
2. pollution b. to turn into ice
3. alive c. to keep someone or something safe from danger
4. hatch d. the process of making air, water, soil etc dangerously dirty
5. freeze e. the risk of becoming extinct
6. melt f. to become liquid in heat
7. endangered g. not dead
Habitat:
Physical Traits (length, height, colour):
Food:
Amazing fact:
The reason for being endangered

Fact File About Caretta Carettas

Habitat:
Physical Traits (length, height, colour):
Food:
Amazing fact:
The reason for being endangered:

Match the words with their definitions.
1. protect a. the egg cracks open and baby bird, snake, and fish come out
2. pollution b. to turn into ice
3. alive c. to keep someone or something safe from danger
4. hatch d. the process of making air, water, soil etc dangerously dirty
5. freeze e. the risk of becoming extinct
6. melt f. to become liquid in heat
7. endangered g. not dead

Answer Key 1. c, 2. d, 3. g, 4. a, 5. b, 6. f, 7. e

d Read the text again and decide if the
statements are true (T) or false (F). If it is
false, correct it.
1. Polar bears have brown noses and white coats.
2. Polar bears only hunt on land.
3. Polar bears are endangered animals because the Earth’s temperature increases.
4. When ocean freezes, Polar bears find food.
5. Caretta Carettas’ habitat is oceans and the Mediterranean Sea.
6. Caretta Carettas like blue crabs.
7. Carettas never return to the beach they were born.
8. If Carettas don’t reach the shore in a short time when they come to life, they die.

Answer Key
1. F (They have black noses).
2. F (They can hunt in the sea, on ice, on land).
3. T
4. T
5. T
6. T
7. F (They always return to the same beach to lay eggs).
8. T

2 WRITING
Do the Internet search on an animal you like. Then write a short paragraph between 70 -80 words about the animal. (Characteristics, habitat, amazing facts about it, etc).

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b Metinleri okuyun ve bilgi dosyasını tamamlayın
kutup ayıları ve carette carettalar hakkında.
Kutup Ayıları Hakkında Bilgi Dosyası
c Kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin.
1. korumak a. yumurta çatlar ve yavru kuş, yılan ve balık dışarı çıkar
2. kirlilik b. buza dönüşmek
3. canlı c. birini veya bir şeyi tehlikeden uzak tutmak
4. ambar d. havayı, suyu, toprağı vb. tehlikeli bir şekilde kirli hale getirme işlemi
5. donma e. neslinin tükenme riski
6. melt f. ısı ile sıvı hale gelmek
7. tehlike altında g. ölü değil
Habitat:
Fiziksel Özellikler (uzunluk, yükseklik, renk):
Besin
Şaşırtıcı gerçek:
Nesli tükenmekte olmasının nedeni

Caretta Carettalar Hakkında Bilgi Dosyası

Habitat:
Fiziksel Özellikler (uzunluk, yükseklik, renk):
Besin
Şaşırtıcı gerçek:
Neslinin tükenme nedeni:

Kelimeleri tanımları ile eşleştirin.
1. korumak a. yumurta çatlar ve yavru kuş, yılan ve balık çıkar
2. kirlilik b. buza dönüşmek
3. canlı c. birini veya bir şeyi tehlikeden uzak tutmak
4. ambar d. havayı, suyu, toprağı vb. tehlikeli bir şekilde kirli hale getirme işlemi
5. donma e. neslinin tükenme riski
6. melt f. ısı ile sıvı hale gelmek
7. tehlike altında g. ölü değil

Cevap Anahtarı 1. c, 2. d, 3. g, 4. a, 5. b, 6. f, 7. e

d Metni tekrar okuyun ve aşağıdakilerin doğru olup olmadığına karar verin
ifadeler doğru (T) veya yanlıştır (F). Eğer öyleyse
yanlış, düzeltin.
1. Kutup ayılarının burunları kahverengi ve kürkleri beyazdır.
2. Kutup ayıları sadece karada avlanır.
3. Kutup ayıları, Dünya’nın sıcaklığı arttığı için nesli tükenmekte olan hayvanlardır.
4. Okyanus donduğunda kutup ayıları yiyecek bulur.
5. Caretta Caretta’ların yaşam alanı okyanuslar ve Akdeniz’dir.
6. Caretta Carettalar mavi yengeçleri sever.
7. Carettalar doğdukları sahile asla geri dönmezler.
8. Carettalar canlandıklarında kısa bir süre içinde kıyıya ulaşamazlarsa ölürler.

Cevap Anahtarı
1. F (Siyah burunları vardır).
2. F (Denizde, buzda ve karada avlanabilirler).
3. T
4. T
5. T
6. T
7. F (Yumurtlamak için her zaman aynı sahile dönerler).
8. T

2 YAZMA
Bir hayvan hakkında internet araması yapın Beğendiğiniz. Sonra kısa bir paragraf yazın Hayvan hakkında 70-80 kelime arasında. (Özellikleri, yaşam alanı, şaşırtıcı gerçekler bu konuda, vb).

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir