Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 82 seksen iki Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

1 READING
a Answer the following questions.
1. Do you think Polar Bears eat fish?
2. Do Caretta Carettas live in Turkey?

Answer Key
1. Yes, they do, 2. Yes, they do

Polar Bears
Polar bears live on Arctic Region and the North Pole. They weigh up to 550 kg. Their length changes
between 2.4-3 meters when standing on their hind legs. They are very big and strong animals. They
have black noses and have white coats, but their coat becomes yellow with age.
Polar bears generally eat fish, birds, and other sea animals. Their favourite food is seal. They can hunt in the sea, on ice, and on land easily. Polar bears spend their time searching for food and hunting. They are very good swimmers. They run fast and have a good sense of smell. Polar bears are endangered animals. Their numbers get fewer because our Earth’s temperature increases. The ice melts, so they lose their home. When the ocean doesn’t freeze, they can’t find food. The ther danger is hunters. Some people hunt them for food and for their fur.

Answer Key
The Fact File About Polar Bears
Habitat: Polar bears live on Arctic Region and North Pole.
Physical Traits: (length, height, colour)
They weigh up to 550 kg. Their length changes between 2.4-3 meters when standing on their hind legs. They have black noses and have white coats but their coats become yellow with age.
Food: They generally eat fish, birds and other sea animals. Their favourite food is seal.
Amazing Fact: They run very fast and have a good sense of smell
The reason for being endangered: Our earth’s temperature increases. The ice melts so they lose their home. When the ocean doesn’t freeze, they can’t find food. The other danger is hunters.

Caretta Carettas
Caretta Carettas are very big turtles. They are marine reptiles. They have a different physical appearance with a big head, strong jaws, and reddish-brown shells. Their weight is around 135-180 kg.
Their length is nearly one meter. They can swim at a speed of 24 km per hour. They eat sea animals.
Their favourite food is blue crabs.
Caretta Carettas live in the Atlantic, Pacific, Indian Oceans, and the Mediterranean Sea. The major nesting areas of the caretta caretta sea turtles are Dalyan, Köyceğiz, Yumurtalık, Belek, and Anamur in Turkey. They bury 80-100 eggs in the sand. After two months, the eggs hatch. Adult turtles always go back to the same beach they were born to lay eggs.
They are endangered animals. When they come to life, they need to reach the sea in a very short time; otherwise, they die. Also, the risk does not end when they reach the sea; the other big sea creatures might eat baby turtles in the sea. It is possible that some animals such as dogs, foxes, and birds can eat their eggs. Only a few turtles can survive. The other danger is pollution of the seas. Some universities, civil organisations, and the government try to protect these animals to keep them alive in Turkey.

The Fact File About Caretta Carettas
Habitat: They live in the Atlantic, Pacific, Indian Oceans and the Mediterranean Sea.
Physical Traits: (length, height, colour) They have a big head and strong jaws and reddishbrown shell. Their weight is around 135-180 kg.
Their lenght is nearly one meter.
Food: They eat sea animals. Their favourite food is blue crabs.
Amazing fact: The adult turtle always return to the same beach they were born to lay their eggs.
The reason for being endangered: Some animals such as dogs, foxes, birds can eat their eggs. If they can’t reach the shore in a short time when they were born, they die. The other big fish can eat baby turtle in the sea. Only a few turtles can survive. The other danger is pollution of the seas

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 OKUMA
a Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Sizce Kutup Ayıları balık yer mi?
2. Caretta Carettalar Türkiye’de yaşıyor mu?

Cevap Anahtarı
1. Evet, var. 2. Evet, var.

Kutup Ayıları
Kutup ayıları Arktik Bölgesi ve Kuzey Kutbu’nda yaşarlar. Ağırlıkları 550 kg’a kadar çıkabilir. Uzunlukları değişir
Arka ayakları üzerinde durduklarında 2,4-3 metre arasındadır. Çok büyük ve güçlü hayvanlardır. Onlar
Siyah burunları ve beyaz kürkleri vardır, ancak kürkleri yaşlandıkça sararır.
Kutup ayıları genellikle balık, kuş ve diğer deniz hayvanlarını yerler. En sevdikleri yiyecek fok balığıdır. Denizde, buzda ve karada rahatlıkla avlanabilirler. Kutup ayıları zamanlarını yiyecek arayarak ve avlanarak geçirirler. Çok iyi yüzücülerdir. Hızlı koşarlar ve iyi bir koku alma duyusuna sahiptirler. Kutup ayıları nesli tükenmekte olan hayvanlardır. Dünyamızın sıcaklığı arttığı için sayıları azalıyor. Buzlar eriyor, bu yüzden evlerini kaybediyorlar. Okyanus donmadığında yiyecek bulamazlar. Tehlike avcılarda. Bazı insanlar onları yiyecek ve kürkleri için avlıyor.

Cevap Anahtarı
Kutup Ayıları Hakkında Bilgi Dosyası
Habitat: Kutup ayıları Kuzey Kutup Bölgesi’nde yaşar ve Kuzey Kutbu.
Fiziksel Özellikler: (uzunluk, yükseklik, renk)
Ağırlıkları 550 kg’a kadar çıkabilir. Uzunlukları değişir üzerinde dururken 2,4-3 metre arasında Arka ayakları. Siyah burunları ve beyaz ayakları vardır. kürkleri vardır ancak yaşlandıkça kürkleri sararır.
Yiyecek: Genellikle balık, kuş ve diğer Deniz hayvanları. En sevdikleri yiyecek fok balığıdır.
Şaşırtıcı Gerçek: Çok hızlı koşarlar ve iyi koku alma duyusu
Tehlike altında olma nedeni: Dünyamızın sıcaklık artar. Buzlar erir, böylece evleri. Okyanus donmadığında. yiyecek bulamazlar. Diğer tehlike ise avcılar.

Caretta Carettalar
Caretta Carettalar çok büyük kaplumbağalardır. Deniz sürüngenleridir. Farklı bir fiziksel yapıya sahiptirler. Büyük bir kafaya, güçlü çenelere ve kırmızımsı kahverengi kabuklara sahip bir görünüme sahiptir. Ağırlıkları 135-180 kg civarındadır.
Uzunlukları yaklaşık bir metredir. Saatte 24 km hızla yüzebilirler. Deniz hayvanlarıyla beslenirler.
En sevdikleri yiyecek mavi yengeçlerdir.
Caretta Carettalar Atlantik, Pasifik, Hint Okyanusları ve Akdeniz’de yaşarlar. Başlıca Caretta caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları Dalyan, Köyceğiz, Yumurtalık, Belek ve Anamur’dur. Türkiye’de. 80-100 yumurtayı kuma gömüyorlar. İki ay sonra yumurtalar çatlar. Yetişkin kaplumbağalar her zaman yumurtlamak için doğdukları sahile geri dönerler.
Nesli tükenmekte olan hayvanlardır. Hayata geldiklerinde çok kısa sürede denize ulaşmaları gerekiyor; aksi takdirde ölüyorlar. Ayrıca denize ulaştıklarında da risk bitmiyor; diğer büyük deniz canlıları denizdeki yavru kaplumbağaları yiyebiliyor. Köpek, tilki, kuş gibi bazı hayvanların da yumurtalarını yemesi mümkün. Sadece birkaç kaplumbağa hayatta kalabilir. Diğer bir tehlike ise denizlerin kirlenmesidir. Bazı üniversiteler, sivil kuruluşlar ve hükümet bu hayvanları Türkiye’de yaşatmak için korumaya çalışmaktadır.

Caretta Carettalar Hakkında Bilgi Dosyası
Habitat: Atlantik, Pasifik, Hint Okyanusları ve Akdeniz’de yaşarlar.
Fiziksel Özellikleri: (uzunluk, boy, renk) Büyük bir kafaya, güçlü çenelere ve kırmızımsı kahverengi kabuğa sahiptirler. Ağırlıkları 135-180 kg civarındadır.
Boyları yaklaşık bir metredir.
Besin: Deniz hayvanları ile beslenirler. En sevdikleri yiyecek mavi yengeçlerdir.
Şaşırtıcı gerçek: Yetişkin kaplumbağalar yumurtalarını bırakmak için her zaman doğdukları sahile geri dönerler.
Neslinin tükenme nedeni: Köpek, tilki, kuş gibi bazı hayvanlar yumurtalarını yiyebilir. Doğduklarında kısa sürede kıyıya ulaşamazlarsa ölürler. Denizdeki diğer büyük balıklar yavru kaplumbağaları yiyebilir. Sadece birkaç kaplumbağa hayatta kalabilir. Diğer bir tehlike de denizlerin kirlenmesidir.

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir