Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 81 seksen bir Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11 READING
a Answer the following questions.
1. Do you like elephants? Why, Why not?
2. Do you think they are intelligent? Why, Why not?
b Read the dialogue. Write if the sentences are true (T) or false (F).
1. They like living in groups. ______
2. They use their trunks only to create sounds. ______

Answer Key
1. True
2. False (They use their trunks to lift heavy objects, to say hello to their friends, and they pour water into their mouths using their trunk)

Defne: What is your favourite animal?
Sally: Elephants.
Defne: Why do you like elephants?
Sally: They are the largest land animals and have a large brain. They have good memories. They are very intelligent. They weigh up to 6500 kg. Their length changes between 2-4 meters. They have a great sense of smell. Their life span is between 60-70 years. They are very obedient animals. Their pregnancy lasts for almost two years. They don’t drink water with their trunk. They pour it into their
mouths. They can lift heavy objects and create sounds using their trunks. They can swim, too.
Defne: Where do they live?
Sally: They live in Africa and Asia. Their habitat is forests, grasslands, and desert.
Defne: What do they eat?
Sally: They eat grass roots, various fruits, leaves of trees, and drink a lot of water.
Defne: What are the amazing facts about them?
Sally: They can use their trunk to say ‘hello’ because they are very emotional animals. They pay respect to their dead. When one of their friends dies, they get sorry for it and may even visit the remains of it. They live in herds. If one of the members gets sick, they might help it survive and bring food for it.
Defne: Wow! That is amazing!

c Answer the questions about the text.
1. How much do elephants weigh?
2. What is the body length of elephants?
3. How long do the elephants live?
4. Do you think they are emotional animals?

Answer Key
1. They weigh up to 6500 kg.
2. Their body length is between 2-4 meters.
3. They live between 60-70 years.
4. Yes, I think they are emotional animals because they pay respect to their dead./ When one of their friends dies, they get sorry for it and may visit the remains of it./ If one of the members gets sick, they might help it survive and bring food for it.

12 SPEAKING
Describe your favourite animal (its habitat, diet, physical traits, unusual abilities, and amazing facts about it). Use the questions written in the dialogue. Then present it to the class.

13 What are the names of the offsprings of the following animals (offspring: baby animal)? Match the words given in the box with each animal below

Answer Key

1. cat ______ kitten
2. horse ______ foal
3. dog ______ puppy
4. elephant _ _ calf
5. parrot ______ chick
6. penguin ____ chick
7. sheep ____ lamp
8. hen ______ chick
9. goat ____ kid
10. giraffe ____ calf
11. cow ____ calf
12. leopard ____ cub
13. lion ______ cub
14. bull ______ calf
15. bear ______ cub
16. duck ___duckling
17. panda ______ cub
18. camel ____ calf

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

11 OKUMA
a Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Filleri sever misiniz? Neden, Neden sevmiyorsunuz?
2. Zeki olduklarını düşünüyor musunuz? Neden, Neden değil?
b Diyaloğu okuyun. Cümlelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olup olmadığını yazın.
1. Grup halinde yaşamayı severler. ______
2. Gövdelerini sadece ses çıkarmak için kullanırlar. ______

Cevap Anahtarı
1. Doğru
2. Yanlış (Ağır nesneleri kaldırmak, arkadaşlarına merhaba demek için gövdelerini kullanırlar ve gövdelerini kullanarak ağızlarına su doldururlar)

Defne: En sevdiğin hayvan hangisi?
Sally: Filler.
Defne: Filleri neden seviyorsun?
Sally: Filleri: Onlar en büyük kara hayvanları ve büyük bir beyinleri var. İyi hafızaları vardır. Onlar çok zekidirler. Ağırlıkları 6500 kg’a kadar çıkabilir. Uzunlukları 2-4 metre arasında değişir. Sahip oldukları Harika bir koku alma duyusuna sahiptirler. Yaşam süreleri 60-70 yıl arasındadır. Çok itaatkâr hayvanlardır. Onların Hamilelik neredeyse iki yıl sürer. Suyu gövdeleriyle içmiyorlar. Gövdelerine döküyorlar.
ağızları vardır. Ağır nesneleri kaldırabilir ve gövdelerini kullanarak sesler çıkarabilirler. Yüzebilirler de.
Defne: Nerede yaşarlar?
Sally: Nerede yaşarlar? Afrika ve Asya’da yaşarlar. Yaşam alanları ormanlar, otlaklar ve çöllerdir.
Defne: Ne yerler? Ne ile beslenirler?
Sally: Ne yerler? Ot kökleri, çeşitli meyveler, ağaç yaprakları yerler ve çok su içerler.
Defne: Ne yiyorlar? Onlar hakkında şaşırtıcı gerçekler nelerdir?
Sally: Hortumlarını kullanarak Hortumlarını ‘merhaba’ demek için kullanabilirler çünkü çok duygusal hayvanlardır. Ölülerine saygı gösterirler. Arkadaşlarından biri öldüğünde, onun için üzülürler ve hatta onun kalıntılarını ziyaret edebilirler. Sürü halinde yaşarlar. Üyelerden biri hastalanırsa, hayatta kalmasına yardımcı olabilir ve onun için yiyecek getirebilirler.
Defne: Vay be! Bu inanılmaz bir şey!

c Metinle ilgili soruları yanıtlayın.
1. Fillerin ağırlığı ne kadardır?
2. Fillerin vücut uzunluğu ne kadardır?
3. Filler ne kadar yaşar?
4. Sizce onlar duygusal hayvanlar mı?

Cevap Anahtarı
1. Ağırlıkları 6500 kg’a kadar çıkabilir.
2. Vücut uzunlukları 2-4 metre arasındadır.
3. 60-70 yıl arasında yaşarlar.
4. Evet, bence duygusal hayvanlar çünkü ölülerine saygı gösteriyorlar / Arkadaşlarından biri öldüğünde, onun için üzülüyorlar ve kalıntılarını ziyaret edebiliyorlar / Üyelerden biri hastalanırsa, hayatta kalmasına yardımcı olabilir ve ona yiyecek getirebilirler.

12 KONUŞMA
En sevdiğiniz hayvanı tanımlayın (yaşam alanı, beslenme şekli, fiziksel özellikleri, sıra dışı yetenekleri ve hakkındaki şaşırtıcı gerçekler). Diyalogda yazılı soruları kullanın. Daha sonra bunu sınıfa sunun.

13 Aşağıdaki hayvanların yavrularının isimleri nelerdir (yavru: yavru hayvan)? Kutuda verilen kelimeleri aşağıdaki her bir hayvanla eşleştirin

Cevap Anahtarı

1. kedi ______ yavru kedi
2. at ______ tay
3. köpek ______ yavru köpek
4. fil _ _ buzağı
5. papağan ______ civciv
6. penguen ____ civciv
7. koyun ____ lambası
8. tavuk ______ civciv
9. keçi ____ oğlak
10. zürafa ____ buzağı
11. inek ____ buzağı
12. leopar ____ yavrusu
13. aslan ______ yavrusu
14. boğa ______ buzağı
15. ayı ______ yavrusu
16. ördek ___ördek yavrusu
17. panda ______ yavrusu
18. deve ____ buzağı

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir