Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 93 doksan üç Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

CHECK THIS OUT!
◆ An adjective ending in -ing describes what something is like, what effect it has on us. Chess is an exciting game.
◆ An adjective ending in -ed describes how we feel.
I feel excited when I read the stories of successful people.
Stephen Hawking was interested in stars because space was very interesting for him. James Watson feels relaxed when he watches birds.

3 Fill in the blanks with the correct form of the adjectives.

Suggested Answer Key
1. surprised, 2. disappointing, 3. boring, 4. bored

A: Titanic is an exciting film, isn’t it? (excite)
B: Oh my gosh! Really? You don’t generally love watching a film, so I’m surprised.
A: At the weekend, I want to watch an enjoyable film. So, what about ‘Titanic’?
B: ‘Titanic’? It’s a good movie with a very disappointing ending. It’s one of the saddest movies of all time.
A: What kind of movies do you like?
B: I love watching science fiction movies.
A: I advise you to watch ‘Project Almanac’. It’s about a time machine.
B: OK. Is it boring? I don’t want to get
4 bored, but I love Jonny Weston’s films. I think it’s worth watching.

4 GAME
◆ Work in groups or teams. Each group or team is given a set of -ing cards and -ed cards.
◆ Take the –ing cards and put the -ed cards face down.
◆ The first student takes an –ed card from the pile and puts it on the table face up.
◆ The player, who has the matching -ing card, makes a sentence about themselves using one of the words,
e.g. I think celebrities’ life is very interesting. Then they ask the group a question using the other word,
e.g. Are you interested in celebrities’ life?
◆ Each correct sentence is worth one point.
◆ They can then throw away both cards and it is the next player’s turn.
◆ If they cannot, any player in the group/ groups can steal the point by making a correct sentence and question using the two adjective forms.
◆ The team with the most points win

CHECK THIS OUT!

happy unhappy
possible impossible
living non-living
like dislike
legal illegal
regular irregular

5 Read the short text below and add “un-, non-, dis- etc. or . ( where necessary) Dr. Michio Kaku is a well-known scientist. His aim is to make physics more practical for the non-scientists. His comments on physics and nature are interesting. He studies Albert Einstein’s unfinished finished theory: ‘Theory of Everything’.

Answer Key
1. non-scientists
2. interesting
3. unfinished

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

BUNU KONTROL EDİN!
◆ -ing ile biten bir sıfat, bir şeyin nasıl olduğunu, üzerimizde nasıl bir etkisi olduğunu anlatır. Satranç heyecan verici bir oyundur.
◆ -ed ile biten bir sıfat nasıl hissettiğimizi tanımlar.
Başarılı insanların hikayelerini okuduğumda heyecanlanıyorum.
Stephen Hawking yıldızlarla ilgileniyordu çünkü uzay onun için çok ilginçti. James Watson, kuşları izlerken kendini rahatlamış hissediyor.

3. Boşlukları sıfatların doğru şekliyle doldurunuz.

Önerilen cevap anahtarı
1. şaşırttı, 2. hayal kırıklığına uğrattı, 3. sıkıcı, 4. sıkıldı

A: Titanic heyecan verici bir film, değil mi? (heyecanlandırmak)
B: Aman Tanrım! Gerçekten? Genelde film izlemeyi sevmiyorsunuz, bu yüzden şaşırdım.
A: Hafta sonu keyifli bir film izlemek istiyorum. Peki ya ‘Titanik’?
B: “Titanik” mi? sonu hüsranla biten güzel filmdir. Tüm zamanların en üzücü filmlerinden biridir.
A: Ne tür filmlerden hoşlanırsın?
B: Bilim kurgu filmleri izlemeyi seviyorum.
C: Project Almanac’ı izlemenizi tavsiye ederim. Bir zaman makinesi hakkında.
B: Tamam. Sıkıcı mı? almak istemiyorum
4 sıkıldım ama Jonny Weston’ın filmlerine bayılıyorum. Bence izlemeye değer.

4 OYUN
◆ Gruplar veya ekipler halinde çalışın. Her grup veya takıma bir dizi -ing kartı ve -ed kartı verilir.
◆ -ing kartlarını alın ve -ed kartlarını yüzü aşağı bakacak şekilde koyun.
◆ Birinci öğrenci desteden bir –ed kartı alır ve yüzü yukarı bakacak şekilde masaya koyar.
◆ Eşleşen karta sahip olan oyuncu aşağıdaki kelimelerden birini kullanarak kendisiyle ilgili bir cümle kurar,
Örneğin. Bence ünlülerin hayatı çok ilginç. Daha sonra gruba diğer kelimeyi kullanarak bir soru sorarlar,
Örneğin. Ünlülerin hayatıyla ilgileniyor musunuz?
◆ Her doğru cümle bir puan değerindedir.
◆ Daha sonra her iki kartı da atabilirler ve sıra bir sonraki oyuncuya gelir.
◆ Yapamazlarsa, gruptaki/gruplardaki herhangi bir oyuncu iki sıfat formunu kullanarak doğru bir cümle ve soru sorarak puanı çalabilir.
◆ En çok puana sahip takım kazanır

BUNU KONTROL EDİN!

mutlu mutsuz
mümkün mümkün değil
yaşayan cansız
Beğen beğenme
meşru gayrimeşru
düzenli düzensiz

5 Aşağıdaki kısa metni okuyun ve “un-, non-, dis- etc. veya” ifadesini ekleyin. (gerektiğinde) Dr. Michio Kaku tanınmış bir bilim insanıdır. Amacı, fiziği bilim adamı olmayanlar için daha pratik hale getirmektir. Fizik ve doğa hakkındaki yorumları ilginç. Albert Einstein’ın tamamlanmamış teorisini inceliyor: “Her Şeyin Teorisi”.

Cevap anahtarı
1. bilim insanı olmayanlar
2. ilginç
3. bitmemiş

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir