Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 94 doksan dört Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

7 READING
a Read the passage below and match the words with their meanings.

Answer Key
1. c, 2. d, 3. a, 4. b

James Watson is an American molecular biologist. He’s one of the discoverers of the DNA double-helix with Francis Crick. This has been a very big revolution in medicine. James Watson and Francis Crick are the founders of modern biology, too.

Discovery of DNA is one of the most important discoveries of the 20th century. Watson’s main interest is education and he often states that his teachers inspired him at school. He loves playing tennis, but he dislikes being competitive. He always tries to do his best and still tries to play tennis every day.

James Watson loves art, especially painting. He’s a member of the American Academy of Arts and Sciences and the Danish Academy of Arts and Sciences.
1. competitive _____
2. inspire _____
3. outgoing _____
4. reserved _____
a. friendly, sociable, communicative
b. not friendly and uncommunicative
c. wanting very much to win or be more successful than other people ,
ambitious
d. to make someone have a particular strong feeling

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7 OKUMA
a Aşağıdaki parçayı okuyun ve kelimeleri anlamlarıyla eşleştirin.

Cevap anahtarı
1.c, 2.d, 3.a, 4.b

James Watson, Amerikalı bir moleküler biyologdur. Francis Crick ile birlikte DNA çift sarmalının kaşiflerinden biridir. Bu tıpta çok büyük bir devrim oldu. James Watson ve Francis Crick de modern biyolojinin kurucularıdır.

DNA’nın keşfi, 20. yüzyılın en önemli keşiflerinden biridir. Watson’ın temel ilgi alanı eğitimdir ve okulda ona öğretmenlerinin ilham verdiğini sık sık ifade eder. Tenis oynamayı seviyor ama rekabetçi olmaktan hoşlanmıyor. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve hala her gün tenis oynamaya çalışıyor.

James Watson sanatı sever, özellikle resim yapmayı. Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi ve Danimarka Sanat ve Bilim Akademisi üyesidir.
1. rekabetçi _____
2. ilham _____
3. giden _____
4. saklıdır _____
a. arkadaş canlısı, sosyal, iletişimsel
b. arkadaş canlısı ve iletişimsiz
c. Kazanmayı veya diğer insanlardan daha başarılı olmayı çok isteyen, hırslı
d. birinin belirli bir güçlü duyguya sahip olmasını sağlamak

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir