Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 97 doksan yedi Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

d Read the sentences below and write true (T) or false (F).

Answer Key
1. T, 2. F, 3. T, 4. T, 5. F, 6. F, 7. F, 8. T, 9. T, 10. T

1. One of Hawking’s discoveries was black hole radiation and relativity. ______
2. He used a smart phone to communicate. ______
3. First he wanted to study maths. ______
4. He was a member of the USA National Academy of Sciences. ______
5. He was from Italy. ______
6. The only thing that drew his attention was nature. ______
7. He was also interested in drawing and rowing. ______
8. Hawking was proud of himself on making his complex physical concepts accessible. ______
9. His book ‘A Brief History of Time’ was a bestseller. ______
10. Hawking warned people not to feel disabled in spirit. ______

e Underline the emotions and causes of them in the text. Then, write the emotion words and causes of them as in the example.

e.g. He was proud of himself because he always made his complex physical concepts accessible to the public with witty sense of humour.

Answer Key
1. He’s never in a panic, he never allows any difficulties to stop him because he’s a determined and brave person.

2. The stars always interest him. They are fascinating and he’s always fascinated with the Universe.

3. Dancing and rowing were interesting for him. Hawking was interested in dancing and rowing.

REMEMBER THIS!
Outline of a Descriptive Biography Paragraph
Introduction: name, nationality
Main Body: family, appearance and character
Conclusion: hobbies, interests

2 SPEAKING
a. Look at the picture on the right. Talk about Yara Shahidi᾿s general
appearance.
1. What is she wearing?
2. Do you like her dress? Why, why not?

b Fill in the blanks with the words given in the box below

Answer Key
1. born
2. younger
3. long
4. brown
5. hardworking
6. history

Yara Shahidi is an American actress and a model. She was born in 2000 in Minnesota. Her mother’s name is Keri. She’s an Afro-American actress and a model. Her father’s name is Afshin. He’s an Iranian American photographer. She has a younger brother. His name is Sayeed. Yara is of medium height and slim. She has got long, curly, brown hair and brown eyes. She’s a kind and hardworking person.
Yara has a black belt in Korean martial arts, Tang Soo Do. She loves acting, singing and history Yara wants to be a Historian.

Complete the sentences by looking at the paragraph about Yara Shahidi.
1. First paragraph tells us
2. Second paragraph tells us
3. Third paragraph tells us

Answer Key
1. The first part tells us general information about the artist.
2. The second part tells us about her family and her appearance and her character.
3. The third paragraph tells us about her hobbies and interests.

3 WRITING
Think of a celebrity. Describe your celebrity using the plan in REMEMBER THIS! box on the left and the sample descriptive
paragraph above. Write a paragraph as in Exercise 2b.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

d Aşağıdaki cümleleri okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

Cevap anahtarı
1. T, 2. F, 3. T, 4. T, 5. F, 6. F, 7. F, 8. T, 9. T, 10. T

1. Hawking’in keşiflerinden biri kara delik radyasyonu ve görelilikti. ______
2. İletişim kurmak için akıllı telefon kullandı. ______
3. Önce matematik çalışmak istedi. ______
4. ABD Ulusal Bilimler Akademisi üyesiydi. ______
5. İtalya’lıydı. ______
6. Dikkatini çeken tek şey doğaydı. ______
7. Resim çizmeye ve kürek çekmeye de meraklıydı. ______
8. Hawking, karmaşık fiziksel kavramlarını erişilebilir kıldığı için kendisiyle gurur duyuyordu. ______
9. “Zamanın Kısa Tarihi” adlı kitabı çok satanlar listesine girdi. ______
10. Hawking, insanları ruhen engelli hissetmemeleri konusunda uyardı. ______

e Metindeki duyguların ve nedenlerinin altını çizin. Daha sonra örnekteki gibi duygu sözcüklerini ve nedenlerini yazınız.

Örneğin. Kendisiyle gurur duyuyordu çünkü karmaşık fiziksel kavramlarını her zaman esprili bir mizah anlayışıyla halka açık hale getiriyordu.

Cevap anahtarı
1. Asla panik yapmaz, azimli ve cesur biri olduğu için hiçbir zorluğun onu durdurmasına izin vermez.

2. Yıldızlar onun her zaman ilgisini çeker. Büyüleyiciler ve o her zaman Evrenden etkilenmiştir.

3. Dans etmek ve kürek çekmek onun için ilginçti. Hawking, dans etmek ve kürek çekmekle ilgileniyordu.

HATIRLA BUNU!
Tanımlayıcı Bir Biyografi Paragrafının Anahatları
Giriş: isim, milliyet
Ana Gövde: aile, görünüm ve karakter
Sonuç: hobiler, ilgi alanları

2 KONUŞMA
a. Sağdaki resme bakın. Yara Shahidi᾿s generali hakkında konuşun
dış görünüş.
1. Ne giyiyor?
2. Elbisesini beğendin mi? Neden, neden olmasın?

b Aşağıdaki kutuda verilen kelimelerle boşlukları doldurunuz.

Cevap anahtarı
1. doğmak
2. daha genç
3. uzun
4. kahverengi
5. çalışkan
6. tarih

Yara Shahidi Amerikalı aktris ve modeldir. 2000 yılında Minnesota’da doğdu. Annesinin adı Keri’dir. O bir Afro-Amerikalı aktris ve bir model. Babasının adı Afşin’dir. İranlı Amerikalı bir fotoğrafçı. Küçük bir erkek kardeşi var. Adı Seyid’dir. Yara orta boylu ve zayıftır. Uzun, kıvırcık, kahverengi saçları ve kahverengi gözleri var. O nazik ve çalışkan bir insan.
Yara, Kore dövüş sanatlarında siyah kuşak sahibidir, Tang Soo Do. Oyunculuğu, şarkıcılığı ve tarihi çok seviyor Yara, Tarihçi olmak istiyor.

Yara Shahidi ile ilgili paragrafa bakarak cümleleri tamamlayınız.
1. İlk paragraf bize anlatıyor
2. İkinci paragraf bize anlatıyor
3. Üçüncü paragraf bize anlatıyor

Cevap anahtarı
1. Birinci bölümde sanatçı hakkında genel bilgiler verilmektedir.
2. İkinci bölüm bize ailesini, görünüşünü ve karakterini anlatıyor.
3. Üçüncü paragraf bize hobilerini ve ilgi alanlarını anlatıyor.

3 YAZI
Bir ünlü düşünün. BUNU UNUTMAYIN! bölümündeki planı kullanarak ünlünüzü tanımlayın! soldaki kutu ve örnek tanımlayıcı
Yukarıdaki paragraf. Alıştırma 2b’deki gibi bir paragraf yazın.

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir