Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 96 doksan altı Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

READING & WRITING
1 READING
a Answer the following questions.
1. Do you know Stephen Hawking?
2. What do you know about him?

b Fill in the blanks with the given words below

Answer Key
1. January
2. fifty
3. health
4. in
5. science
6. study
7. walk
8. well

Stephen Hawking
“My goal is simple. It’s a complete understanding
of the universe. Why it is as it is and why it exists
at all.”
Stephen Hawking
Stephen Hawking was born in Oxford, in
England on January 8, 1942 and died in 2018.
He was an English scientist, an astrophysicist, a cosmologist, and an author. Everybody considers Stephen Hawking as one of the most magnificent theoretical physicists in the world. He suffered from ALS for more than fiftyyears. His health problem was very serious.
However, he was never in panic and he never allowed any difficulties to stop him because he was a determined and brave person. Hawking
was in a wheelchair for years and couldn’t talk. He could communicate with a touchpad computer. He always tried to overcome the restriction of his condition. Naturally suffering
from ALS was very difficult for Hawking, but his disability also always forced him to concentrate on science. Hawking wanted to study mathematics at Oxford University, but there wasn’t a maths degree at that university. So, he focused on studying physics and chemistry for more than 40 years. He was a member of the USA National Academy of Sciences. He was interested in stars. They were fascinating and he was always fascinated with the Universe. His one
of the most important discoveries is black hole radiation and relativity. His discovery is called “Hawking Radiation”. Before his unfortunate disease, Hawking was very active and he was
also interested in dancing and rowing. He had a very independent and strong character. He wasn’t able to speak, walk, and even move his fingers but he spent all his time on studying black holes and space-time theories. He was a very ambitious person. With a witty sense of humour, he constantly made his complex physical concepts accessible to the public. ‘A Brief History of Time’ was Stephen Hawking’s mega best seller book and millions of people around the world read this book. Hawking always said that disability was a physical limitation in his life, but his disability never prevented him from doing well and he warned people not to feel disabled mentally in addition to physical disability. Also, he continually reminded us to look up at the stars to make sense of what makes the universe exist, not down at our feet.

c Read the passage above again and match the meanings with highlighted words. There are 3 extra words.

Answer Key
1. awesome, extremely impressive: magnificent
2. free from outside control: independent
3. decided, constant, fixed: determined
4. amusingly clever in expression: witty

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

OKUMA YAZMA
1 OKUMA
a Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Stephen Hawking’i tanıyor musunuz?
2. Onun hakkında ne biliyorsun?

b Aşağıda verilen kelimelerle boşlukları doldurunuz.

Cevap anahtarı
1 Ocak
2. elli
3. sağlık
4. içinde
5. bilim
6. çalışma
7. yürümek
8. iyi

Stephen Hawking
“Amacım basit. Bu tam bir anlayış
evrenin. Neden böyle ve neden var?
hiç.”
Stephen Hawking
Stephen Hawking, Oxford’da doğdu.
8 Ocak 1942’de İngiltere ve 2018’de öldü.
İngiliz bilim adamı, astrofizikçi, kozmolog ve yazardı. Herkes Stephen Hawking’i dünyadaki en muhteşem teorik fizikçilerden biri olarak görüyor. Elli yılı aşkın bir süredir ALS’den muzdaripti. Sağlık sorunu çok ciddiydi.
Ancak hiçbir zaman paniğe kapılmaz, azimli ve cesur bir insan olduğu için hiçbir zorluğun onu durdurmasına izin vermezdi. Şahin
yıllarca tekerlekli sandalyedeydi ve konuşamıyordu. Dokunmatik yüzeyli bir bilgisayarla iletişim kurabiliyordu. Her zaman durumunun kısıtlamasını aşmaya çalıştı. Doğal olarak acı çekmek
ALS’den kurtulmak Hawking için çok zordu ama sakatlığı da onu her zaman bilime konsantre olmaya zorladı. Hawking, Oxford Üniversitesi’nde matematik okumak istiyordu ama o üniversitede matematik diploması yoktu. Böylece 40 yılı aşkın bir süredir fizik ve kimya okumaya odaklandı. ABD Ulusal Bilimler Akademisi üyesiydi. Yıldızlarla ilgileniyordu. Büyüleyiciydiler ve o her zaman Evrenden etkilenmişti. En önemli keşiflerinden biri kara delik radyasyonu ve göreliliktir. Buluşuna “Hawking Radyasyonu” adı verildi. Talihsiz hastalığından önce, Hawking çok aktifti ve aynı zamanda dans etmek ve kürek çekmekle de ilgileniyordu. Çok bağımsız ve güçlü bir karakteri vardı. Konuşamıyor, yürüyemiyor ve hatta parmaklarını oynatamıyordu ama tüm zamanını kara delikler ve uzay-zaman teorileri üzerinde çalışarak geçiriyordu. Çok iddialı bir insandı. Esprili bir mizah anlayışıyla, karmaşık fiziksel kavramlarını sürekli olarak halkın erişimine açtı. “Zamanın Kısa Tarihi”, Stephen Hawking’in mega çok satan kitabıydı ve dünya çapında milyonlarca insan bu kitabı okudu. Hawking, engelliliğin hayatındaki fiziksel bir sınırlama olduğunu her zaman söylerdi, ancak engeli hiçbir zaman onu iyi yapmaktan alıkoymadı ve insanları fiziksel engelin yanı sıra zihinsel olarak da engelli hissetmemeleri konusunda uyardı. Ayrıca, evreni neyin var ettiğini anlamak için ayaklarımızın dibinde değil, yıldızlara bakmamızı sürekli olarak hatırlattı.

c Yukarıdaki parçayı tekrar okuyun ve anlamları vurgulanan kelimelerle eşleştirin. Fazladan 3 kelime var.

Cevap anahtarı
1. harika, son derece etkileyici: muhteşem
2. dış kontrolden bağımsız: bağımsız
3. kararlı, sabit, sabit: belirlenmiş
4. ifadede eğlenceli bir şekilde zekice: esprili

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir