Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 17

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 17. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 17 Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 17

SAYFA 17 CEVAPLAR 

b Choose two of the items on chart 4a and describe them to your friends. They guess your words. Read the sentences in CHECK THIS OUT! box and use “a/ an” correctly.

5 Look at the pictures below. Match the bubbles
with the pictures.
Draw students’ attention to the pictures. Ask them to match the descriptions with the pictures.

Answer Key
1. B, 2. D, 3. A, 4. C

A. The boy and the girl in white T-shirts are my friends. Their names are Patrick and Susan. Their department is medicine.

B. The blonde woman in the picture is my
cousin. She is a teacher. She is a kind
person.

C. The girls in the picture are my best
friends. We are in the same class. Our
friendship is wonderful.

D. The little girl in the picture is my cousin.
She is with her parents in their garden.

6 LISTENING (Track 5)
Read the text below and circle the correct option. Then listen and check.

This is the photo of my family. Look at this woman. She is my mother. Her name is Susan. She has got long brown hair. My father is in front of her. His name is Tom. Alex is his brother. He is married to Susan. They have got two children. Henry is 6 months old and Rose is 6 years old. The woman and man in the middle of the photo are my grandparents. I am hugging my grandfather in the picture as you see.

Answer Key
1. my
2. her
3. my
4. his
5. his
6. he
7. they
8. my
9. my

SAYFA 17 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b Çizelge 4a’daki öğelerden ikisini seçin ve arkadaşlarınıza tarif edin. Kelimelerinizi tahmin etsinler. CHECK THIS OUT! kutusundaki cümleleri okuyun ve “a/ an” harflerini doğru kullanın.

5 Aşağıdaki resimlere bakın. Baloncukları eşleştirin
resimlerle birlikte.
Öğrencilerin dikkatini resimlere çekin. Onlardan açıklamaları resimlerle eşleştirmelerini isteyin.

Cevap Anahtarı
1. B, 2. D, 3. A, 4. C

A. Beyaz tişörtlü oğlan ve kız benim arkadaşlarım. İsimleri Patrick ve Susan. Bölümleri tıp.

B. Resimdeki sarışın kadın benim
Kuzenim. O bir öğretmen. Nazik biri.
kişi.

C. Resimdeki kızlar benim en iyi arkadaşlarım.
Arkadaşlar. Aynı sınıftayız. Bizim
Arkadaşlık harikadır.

D. Resimdeki küçük kız benim kuzenim.
Ailesiyle birlikte bahçelerinde.

6 DİNLEME (Parça 5)
Aşağıdaki metni okuyun ve doğru seçeneği daire içine alın. Sonra dinleyin ve kontrol edin.

Bu benim ailemin fotoğrafı. Şu kadına bakın. O benim annem. Adı Susan. Uzun kahverengi saçları var. Babam onun önünde. Onun adı Tom. Alex onun Kardeşim. Susan ile evli. Onların iki çocuğumuz var. Henry 6 aylık ve Rose 6 yaşında. Kadın ve adam Fotoğrafın ortasında büyükannem ve büyükbabam var. Fotoğrafta büyükbabama şöyle sarılıyorum Görüyorsun.

Cevap Anahtarı
1. Benim
2. o
3. Benim
4. onun
5. onun
6. O
7. Onlar
8. Benim
9. Benim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir