Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 18

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 185. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 18 Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 18

SAYFA 18 CEVAPLAR 

7 EVERYDAY ENGLISH
a Read the dialogue. Then circle the phrases about greetings.
Molly: Hello! It’s me. Molly.
Sally: Hi, Molly.
Molly: Is it your new phone number?
Sally: Yes.
Molly: 1 How is it going?
Sally: Everything is OK. Can I send my project
to you? Can you check it?
Molly: 2 Certainly!
Sally: Thank you. 3 What’s your e-mail address?
Molly: m-o-l-l-y@g-e-n-mail.com
Sally: 4 Can you repeat it, please?
Molly: It’s m-o-l-l-y@g-e-n-mail.com
Sally: OK, you will get it in a few minutes.
Thank you in advance.
Molly: No problem Sally. Take care.

Answer Key Hello, Hi

b Change the underlined sentences with the sentences below

a. Say it again, please
b. Can you give me your e-mail?
c. Sure!
d. What’s up?

Answer Key
1. d, 2. c, 3. b, 4. a

8 WRITING
Write a similar dialogue as in Exercise 7 and act it out in class.

9 LISTENING (Track 6)
Listen to the dialogue and fill in the blanks.

Abel: Hi, I am a new student here. I want to take my ID card.
Secretary: OK. Welcome to our school. Let me take a look. What is your name?

Abel: Abel Scott.
Secretary: Can you spell your first name please?
Abel: Of course. A- B- E- L.
Secretary: OK. Surname, please.
Abel: S- C -O -T -T.
Secretary: The last letter is D, right?
Abel: No, T as in “Tango”.
Secretary: OK, I got it. What is your telephone number?
Abel: It is 905349567.
Secretary: 905349567. Is that right?
Abel: Yes, it is.
Secretary: OK. What is your school number?
Abel: It is 4356780.
Secretary: Can you repeat it please?
Abel: Sure! 4356780.
Secretary: Finally, your photo please.
Abel: Here it is.
Secretary: OK. That is good. You can take your card in the afternoon.
Abel: At what time?
Secretary: You can come at 4 p.m.
Abel: OK, thank you sir. Have a nice day.

Answer Key
1. Abel Scott
2. Abel
3. Scott
4. 905349567
5. 905349567
6. 4356780

DO YOU KNOW THIS?
You can use words when you spell. e.g.
◆ A as in “Alpha”.
◆ B as in “Bravo”.
◆ C as in “Charlie”.

SAYFA 18 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Molly: 1 Nasıl gidiyor?
Sally: Her şey yolunda. Projemi gönderebilir miyim?
Sana mı? Kontrol edebilir misiniz?
Molly: 2 Kesinlikle!
Sally: Teşekkür ederim. 3 E-posta adresiniz nedir?
Molly: m-o-l-l-y@g-e-n-mail.com
Sally: 4 Tekrar edebilir misiniz lütfen?
Molly: m-o-l-l-y@g-e-n-mail.com
Sally: Tamam, birkaç dakika içinde alacaksınız.
Şimdiden teşekkür ederim.
Molly: Sorun değil Sally. Kendine iyi bak.

Cevap Anahtarı Merhaba, Merhaba

b Altı çizili cümleleri aşağıdaki cümlelerle değiştirin

a. Tekrar söyleyin, lütfen
b. Bana e-posta adresinizi verebilir misiniz?
c. Tabii ki!
d. N’aber?

Cevap Anahtarı
1. d, 2. c, 3. b, 4. a

8 YAZMA
Alıştırma 7’dekine benzer bir diyalog yazın ve sınıfta canlandırın.

9 DİNLEME (Parça 6)
Diyaloğu dinleyin ve boşlukları doldurun.

Abel: Merhaba, ben burada yeni bir öğrenciyim. Ders almak istiyorum. Kimlik kartım.
Sekreterim: TAMAM. Okulumuza hoş geldiniz. İzin verin Bir göz at. Adın ne senin?

Abel: Abel Scott.
Sekreterim: İlk adınızı heceleyebilir misiniz lütfen?
Abel: Elbette. A- B- E- L.
Sekreter: TAMAM. Soyadı, lütfen.
Abel: S- C -O -T -T.
Sekreter: Son harf D, değil mi?
Abel: Hayır, “Tango “daki gibi T.
Sekreter: Tamam, anladım. Telefon numaranız nedir?
Abel: 905349567.
Sekreter: 905349567. Bu doğru mu?
Abel: Evet, doğru.
Sekreter: TAMAM. Okul numaranız nedir?
Abel: 4356780.
Sekreter: Tekrar edebilir misiniz lütfen?
Abel: Elbette! 4356780.
Sekreter: Son olarak, fotoğrafınız lütfen.
Abel: İşte burada.
Sekreter: TAMAM. Bu iyi. Kartınızı öğleden sonra alabilirsiniz.
Abel: Saat kaçta?
Sekreter: Saat 16:00’da gelebilirsiniz.
Abel: Tamam, teşekkür ederim efendim. İyi günler dilerim.

Cevap Anahtarı
1. Abel Scott
2. Abel
3. Scott
4. 905349567
5. 905349567
6. 4356780

BUNU BILIYOR MUSUN?
Kelimeleri şu durumlarda kullanabilirsiniz Büyü. Örn.
◆ “Alpha” daki gibi A.
“Bravo “daki gibi ◆ B.
“Charlie “deki gibi ◆ C.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir