Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 19

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 19. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 19 Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 19

SAYFA 19 CEVAPLAR 

10 READING
Read the first day speech of a teacher and match the highlighted instructions with the pictures below.

Hi everybody. My name is Özlem Yağmaz and I am your English teacher. For our lesson, we have some rules. First, raise your hand when you want to speak. Second, bring your dictionaries to English classes. And speak English at all times in our courses.

In our lessons, we have a lot of activities. In role playing activities, you work with a partner. In some activities you work with a team and in some of the activities you work individually and take turns in your answers. We also have daily homework in English classes and I check out your homework or
collect your homework papers.

That’s all for now. Let’s start the lesson. Please open your books at page 1 and look at the first exercise. Can you read the dialogue and act it out?

 

Answer Key
1. Work with a partner
2. Check out homework
3. Read the dialogue
4. Work individually
5. Raise hand
6. Work with a team
7. Speak English
8. Bring your dictionary
9. Act out

SAYFA 19 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

10 OKUMA
Bir öğretmenin ilk gün konuşmasını okuyun ve vurgulanan talimatları aşağıdaki resimlerle eşleştirin.

Herkese merhaba. Benim adım Özlem Yağmaz ve İngilizce öğretmeninizim. Dersimiz için bazı kurallarımız var. Birincisi, konuşmak istediğinizde elinizi kaldırın. İkincisi, İngilizce derslerine sözlüklerinizi getirin. Ve derslerimizde her zaman İngilizce konuşun.

Derslerimizde çok fazla aktivitemiz var. Rol oynama aktivitelerinde bir partnerle çalışıyorsunuz. Bazı aktivitelerde bir takımla çalışıyorsunuz, bazı aktivitelerde ise bireysel olarak çalışıyorsunuz ve cevaplarınızı sırayla veriyorsunuz. Ayrıca İngilizce derslerinde günlük ödevlerimiz var ve ödevlerinizi kontrol ediyorum veya
ödev kağıtlarınızı toplayın.

Şimdilik hepsi bu kadar. Derse başlayalım. Lütfen kitaplarınızın 1. sayfasını açın ve ilk alıştırmaya bakın. Diyaloğu okuyup canlandırabilir misiniz?

 

Cevap Anahtarı
1. Bir ortakla çalışın
2. Ev ödevlerini kontrol edin
3. Diyaloğu okuyun
4. Bireysel olarak çalışın
5. El kaldırın
6. Bir ekiple çalışmak
7. İngilizce konuşun
8. Sözlüğünüzü getirin
9. Harekete geç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir