Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 21

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 210. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 21 Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 21

SAYFA 21 CEVAPLAR ve TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 LISTENING
a Listen to the recording and write the name of the country below each picture.

Audio Script Track 7
1. It’s a very large country. It’s got beautiful coral reefs. It’s the habitat of kangaroos and koalas. Sydney Opera House is in this country. This country is Australia.
2. It has a bridge between Asia and Europe. It’s got a lot of historic places such as Topkapı Palace, Blue Mosque, Mevlana Museum, and Atatürk’s Mausoleum. This country is Turkey.
3. Tradition is important for people in this country. They have got high technology. Women wear traditional clothes on special days. It’s called Kimonos. The name of this country is Japan.
4. It has got unique styles of music like blues, jazz, and rock music. There are many skyscrapers and famous buildings such as the White House. You can visit Disneyland there. Yes, this country is the USA.
5. It has got more than a thousand languages. It’s famous for its food such as curry. The Taj Mahal is one of the symbols of this country. This country is India.
6. It’s the centre of fashion. Pizza is the favorite food here. It’s got famous monuments such as the Pisa Tower, Trovi Fountain, and The Colosseum. The capital city of this country is Rome. The name of this country is Italy.

Answer Key
1. Australia 3. Japan 5. India
2. Turkey 4. the USA 6. Italy

b Listen to the recording again and fill in the blanks with the correct information.

1. Kangaroos live in __ Australia ____________ .
2. __Turkey________________ is a bridge between Asia and
Europe.
3. Women wear traditional clothes on special days in ___Japan __________ .
4. __the USA__________ has got unique style of music.
5. Taj Mahal is in _____India________________ .
6. Rome is the capital city of ___Italy__________ .

Answer Key
1. Australia 3. Japan 5. India
2. Turkey 4. the USA 6. Italy

2 SPEAKING
Describe a country and its features to your class without telling its name. Then ask your friends to guess which country it is.

3 LISTENING
a Listen to the ways of saying “I love you” in different languages. Listen and decide which languages they belong to. (Track 8)

Audio Script Track 8
1. Te amo, 2. Ti amo, 3. Ich liebe dich,
4. Je t’aime, 5. S’agapo

Answer Key
1. Spanish 3. German 5. Greek
2. Italian 4. French

b You are going to listen to the conversation of two friends talking about other languages. Tick the languages they talk about. (Track 9)

Answer Key
Spanish, Italian, German

Audio Script Track 9
A: Ciao!
B: What did you say?
A: I said Hello! Don’t you understand it?
B: No. Is it Spanish?
A: No, this is Italian. Let’s try again. Guten morgen! Guess what I said.
B: Of course you said “good morning”.
A: Which language is it?
B: It is German.
A: Congrats!

DO YOU KNOW THIS?
The most spoken languages in the world are:
◆ Chinese
◆ English
◆ Spanish
◆ Hindi
◆ Arabic

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 DİNLEME
a Kaydı dinleyin ve her resmin altına ülkenin adını yazın.

Ses Komut Dosyası Parça 7
1. Çok büyük bir ülke. Güzel mercan resifleri var. Kanguru ve koalaların yaşam alanıdır. Sidney Opera Binası bu ülkede. Bu ülke Avustralya.
2. Asya ile Avrupa arasında bir köprüye sahiptir. Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Mevlana Müzesi, Anıtkabir gibi birçok tarihi mekana sahiptir. Bu ülke Türkiye’dir.
3. Gelenek bu ülkedeki insanlar için önemlidir. Yüksek teknolojiye sahipler. Kadınlar özel günlerde geleneksel kıyafetler giyerler. Kimono denir. Bu ülkenin adı Japonya.
4. Blues, caz ve rock müzik gibi benzersiz müzik tarzlarına sahiptir. Beyaz Saray gibi birçok gökdelen ve ünlü bina var. Orada Disneyland’ı ziyaret edebilirsiniz. Evet, bu ülke ABD.
5. Binden fazla dili vardır. Köri gibi yemekleri ile ünlüdür. Tac Mahal bu ülkenin simgelerinden biridir. Bu ülke Hindistan.
6. Modanın merkezidir. Pizza burada en sevilen yemek. Pisa Kulesi, Trovi Çeşmesi ve Kolezyum gibi ünlü anıtları var. Bu ülkenin başkenti Roma’dır. Bu ülkenin adı İtalya’dır.

Cevap Anahtarı
1. Avustralya 3. Japonya 5. Hindistan
2. Türkiye 4. ABD 6. İtalya

b Kaydı tekrar dinleyin ve boşlukları doğru bilgilerle doldurun.

1. Kangurular __ Avustralya’da yaşar ____________ .
2. Türkiye________________ Asya ve Asya kıtaları arasında bir köprüdür.
Avrupa.
3. Japonya’da kadınlar özel günlerde geleneksel kıyafetler giyerler __________ .
4. ABD’nin__________ kendine özgü bir müzik tarzı vardır.
5. Tac Mahal_____Hindistan’da________________ bulunmaktadır.
6. Roma__________ ___İtalya’nın başkentidir.

Cevap Anahtarı
1. Avustralya 3. Japonya 5. Hindistan
2. Türkiye 4. ABD 6. İtalya

2 KONUŞMA
Bir ülkeyi ve özelliklerini adını söylemeden sınıfınıza tarif edin. Sonra arkadaşlarınızdan hangi ülke olduğunu tahmin etmelerini isteyin.

3 DİNLEME
a Farklı dillerde “seni seviyorum” demenin yollarını dinleyin. Dinleyin ve hangi dillere ait olduklarına karar verin. (8. Parça)

Ses Senaryosu Parça 8
1. Te amo, 2. Ti amo, 3. Ich liebe dich,
4. Je t’aime, 5. S’agapo

Cevap Anahtarı
1. İspanyolca 3. Almanca 5. Yunanca
2. İtalyanca 4. Fransızca

b Başka diller hakkında konuşan iki arkadaşın konuşmasını dinleyeceksiniz. Konuştukları dilleri işaretleyin. (Parça 9)

Cevap Anahtarı
İspanyolca, İtalyanca, Almanca

Ses Senaryosu Parça 9
A: Ciao!
B: Ne dedin sen?
A: Merhaba dedim! Anlamıyor musun?
B: Hayır. İspanyolca mı?
A: Hayır, bu İtalyanca. Tekrar deneyelim. Guten morgen! Ne dediğimi tahmin et.
B: Tabii ki “günaydın” dedin.
A: Hangi dilde?
B: Almanca.
A: Tebrikler!

BUNU BILIYOR MUSUN?
En çok konuşulan diller dünyada:
◆ Çince
◆ İngilizce
◆ İspanyolca
◆ Hintçe
◆ Arapça

DİĞER SAYFALARIN CEVAP VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNİ GÖR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir