Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 22

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 22. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 22 Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 22

SAYFA 22 CEVAPLAR ve TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 VOCABULARY
a Find the odd one out. Number 1 is done for you.

Answer Key
2. Hello, 3. She, 4. Greek, 5. Asia

b Explain the odd one as in the example given in the speech bubble below.

In question 1, Turkey is the answer because Turkey is a country, but the others are nationalities/ languages.

Answer Key
◆ In question 2, Hello is a greeting phrase. The others are about saying goodbye.
◆ In question 3, She is a pronoun, but the others are adjectives.
◆ In question 4, Greek is a nationality, but the others are countries.
◆ In question 5, Asia is a continent, but the others are capital cities.

5 Circle the correct option.
1. Eric is from England/ English.
2. The capital city of Italy/ Italian is Rome.
3. Turkey/ Turkish is popular with its cuisine.
4. I am not good at Spain/ Spanish.
5. This is the map of Hungary/ Hungarian.
6. Tokyo is a big city in Japanese/ Japan.

Answer Key
1. England 3. Turkey 5. Hungary
2. Italy 4. Spanish 6. Japan

6 SPEAKING
a Look at the photos below and find who they are and where they are from.

Answer Key
1. Brad Pitt the USA
2. Celine Dion Canada
3. Emma Watson France
4. Ronaldo Portugal

b Think of a celebrity and ask your pair where this person is from and what her/ his nationality is
as in the example.
e.g.
Student A: Where is Jackie Chan from? Student B: He is from China.
Student A: What is his nationality? Student B: He is Chinese.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 KELİME
a Garip olanı bulun. 1 numara sizin için yapılır.

Cevap anahtarı
2. Merhaba, 3. O, 4. Yunan, 5. Asya

b Tuhaf olanı aşağıdaki konuşma balonunda verilen örnekte olduğu gibi açıklayınız.

1. soruda cevap Türkiye’dir çünkü Türkiye bir ülkedir, diğerleri ise milliyet/dildir.

Cevap anahtarı
◆ 2. soruda Merhaba bir selamlama ifadesidir. Diğerleri vedalaşmak üzere.
◆ 3. soruda, O bir zamir, diğerleri ise sıfattır.
◆ 4. soruda Yunanca bir milliyettir, ancak diğerleri ülkedir.
◆ 5. soruda Asya kıta, diğerleri başkent.

5 Doğru seçeneği yuvarlak içine alınız.
1. Eric, İngiltere’den / İngiliz’den.
2. İtalya/İtalyanca’nın başkenti Roma’dır.
3. Türkiye/Türk mutfağı ile popülerdir.
4. İspanya/İspanyolca’da iyi değilim.
5. Bu Macaristan/Macar haritasıdır.
6. Tokyo, Japonca/Japonya’da büyük bir şehirdir.

Cevap anahtarı
1. İngiltere 3. Türkiye 5. Macaristan
2. İtalya 4. İspanyol 6. Japonya

6 KONUŞMA
a Aşağıdaki fotoğraflara bakın ve kim olduklarını ve nereden geldiklerini bulun.

Cevap anahtarı
1. Brad Pitt ABD
2. Celine Dion Kanada
3. Emma Watson Fransa
4. Ronaldo Portekiz

b Bir ünlüyü düşünün ve çiftinize bu kişinin nereli olduğunu ve uyruğunun ne olduğunu sorun.
örnekteki gibi.
Örneğin.
Öğrenci A: Jackie Chan nereli? Öğrenci B: O Çin’den.
Öğrenci A: Uyruğu nedir? Öğrenci B: Çinli.

DİĞER SAYFALARIN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir