Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 26

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 26. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 26 Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 26

SAYFA 26 CEVAPLAR ve TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

a Place the words in the chart into the correct column.

ANSWER
FEMALE
mother
aunt
niece
grandmother
wife
daughter
stepmother
sister
mother-in-law

MALE
brother
husband
son
nephew
father
uncle
grandfather

NEUTRAL
child
parent
cousin
grandchild

DO YOU KNOW THIS?
IN-LAWS
In English, we use “in-laws” to talk about the family of wife or husband.
◆ Mother-in-law
◆ Father-in-law
◆ Sister-in-law
◆ Son-in-law

b- Fill in the blanks with the correct words from the chart above

Answer Key
1. sister
2. aunt
3. niece
4. stepfather
5. mother-in-law

1. I have got three siblings. I have got two brothers
and a sister
2. My mother’s sister is my aunt.
3. My sister’s daughter is my niece.
4. My mother’s husband is Jack. He is not my biological father.
He is my stepfather .
5. My husband’s mother is my mother-in-law.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

a Grafikteki kelimeleri doğru sütuna yerleştirin.

CEVAP
DİŞİ
anne
hala
yeğen
Nene
kadın eş
kız evlat
üvey anne
kardeş
Kayınvalide

ERKEK
Erkek kardeş
erkek eş
oğul
erkek yeğen
baba
amca dayı
Büyük baba

DOĞAL
çocuk
ebeveyn
kuzen
torun

BUNU BİLİYOR MUSUN?
YASALAR
İngilizcede karı veya kocanın ailesi hakkında konuşmak için “in-laws” kullanırız.
◆ Kayınvalide
◆ Kayınpeder
◆ baldız
◆ damat

b- Yukarıdaki tablodaki boşlukları doğru kelimelerle doldurunuz.

Cevap anahtarı
1. kız kardeş
2. teyze
3. yeğen
4. üvey baba
5. kayınvalide

1. Üç kardeşim var. İki erkek kardeşim var ve bir kız kardeş
2. Annemin kız kardeşi benim halam.
3. Kız kardeşimin kızı benim yeğenim.
4. Annemin kocası Jack. O benim biyolojik babam değil. O benim üvey babam.
5. Kocamın annesi benim kayınvalidemdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir