Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 27

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 276. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 27 Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 27

SAYFA 27 CEVAPLAR ve TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 LISTENING
a Listen to Matt talking about his family and match the names with his family members.

Answer Key
1. f, 2. b, 3. c, 4. a, 5. e, 6. d, 7. g

Audio Script Track 11
I’m Matt. This is my family. My grandfather’s name is Jack. He’s a retired policeman. He’s 70 years old. My grandmother, Lucy is a housewife. She’s 66 years old. My father’s name is Jordan. He’s 40 years old. He’s a lawyer in a company. My mother, Julia is 40, too. She’s a journalist. She works for a famous newspaper. I’ve got a sister. Her name is April. She is a student at a secondary school. She’s 14. She is sociable. We are siblings and good friends at the same time. I’ve got an aunt. Her name is Sue. She is 34. She’s a vet. She’s married to Adrian. He’s Mexican. He can speak English and Spanish. He’s an interpreter. They’ve got twin daughters. Their names are Aida and Alma. They’re Spanish names. They’re 2 years old. My cousins are very cute. I love them.

b Listen to Matt again and complete the sentences.

Answer Key
1. housewife
2. 40
3. lawyer
4. siblings
5. aunt
6. Mexico
7. twin daughters
8. grandchildren or granddaughters

1. His grandmother, Lucy is a housewife and she is 66 years old.
2. Matt’s father is 40 years old.
3. His father is a lawyerin a company.
4. April and Matt are siblings .
5. Sue is April and Matt’s aunt .
6. Sue’s husband is from Mexico.
7. Sue and Adrian have got twin daughters . Their
names are Aida and Alma.
8. Aida and Alma are Jordan’s grandchildren or granddaughters

CHECK THIS OUT!
In Britain, people use “have got/ has got” for possession.
◆ I have got three brothers and a sister.
◆ They haven’t got a child, but they have got a cat.
◆ My father has got two sisters, but he hasn’t got any brothers.
◆ He has got a lot of friends because he is so friendly.

In the USA, people use the verb “have” for possession.
◆ I have a wonderful school.
◆ She has a lot of relatives. .

2 SPEAKING
a Look at the pictures and describe them as in the example.

e.g. In Picture 1, there is a young woman. She has got long, brown, straight hair, and brown eyes. I think she is in her twenties. She seems
very happy.

b Describe one of your family members or your best friend to your friends in class.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 DİNLEME
a Matt’in ailesi hakkında konuşmasını dinleyin ve isimleri aile üyeleriyle eşleştirin.

Cevap anahtarı
1. f, 2. b, 3. c, 4. a, 5. e, 6. d, 7. g

Ses Komut Dosyası Parça 11
Ben Matt’im. Bu benim ailem. Büyükbabamın adı Jack. Emekli polistir. 70 yaşında. Büyükannem Lucy bir ev hanımı. 66 yaşında. Babamın adı Jordan. 40 yaşında. Bir şirkette avukattır. Annem Julia da 40 yaşında. O bir gazeteci. Ünlü bir gazetede çalışıyor. Benim bir kardeşim var. Adı Nisan. O bir ortaokulda öğrencidir. 14 yaşında. Sosyal biri. Biz hem kardeşiz hem de iyi arkadaşız. Teyzem var. Adı Sue. 34 yaşında. O bir veteriner. Adrian ile evlidir. O Meksikalı. İngilizce ve İspanyolca konuşabiliyor. O bir tercüman. İkiz kızları var. Adları Aida ve Alma’dır. İspanyol isimleridir. 2 yaşındalar. Kuzenlerim çok tatlı. Onları seviyorum.

b Matt’i tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.

Cevap anahtarı
1. ev hanımı
2. 40
3. avukat
4. kardeşler
5. teyze
6. Meksika
7. ikiz kızlar
8. torunlar veya torunlar

1. Büyükannesi Lucy ev hanımıdır ve 66 yaşındadır.
2. Matt’in babası 40 yaşında.
3. Babası bir şirkette avukattır.
4. April ve Matt kardeştir.
5. Sue, April ve Matt’in halası.
6. Sue’nun kocası Meksika’dan.
7. Sue ve Adrian’ın ikiz kızları var. Onların
İsimler Aida ve Alma’dır.
8. Aida ve Alma, Jordan’ın torunları veya torunlarıdır

BUNU KONTROL EDİN!
Britanya’da insanlar sahip olmak için “have got/ have has” kelimesini kullanırlar.
◆Üç erkek ve bir kız kardeşim var.
◆ Çocukları yok ama kedileri var.
◆ Babamın iki kız kardeşi var ama erkek kardeşi yok.
◆ Çok arkadaş canlısı olduğu için çok arkadaşı var.

ABD’de insanlar sahip olmak için “sahip” fiilini kullanırlar.
◆ Harika bir okulum var.
◆ Çok akrabası var. .

2 KONUŞMA
a Resimlere bakın ve örnekteki gibi tanımlayın.

Örneğin. Resim 1’de genç bir kadın var. Uzun, kahverengi, düz saçları ve kahverengi gözleri var. Sanırım yirmili yaşlarında. O görünüyor
çok mutlu.

b Sınıftaki arkadaşlarınıza aile üyelerinizden birini veya en iyi arkadaşınızı tarif edin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir