Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 28

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 28. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 28 Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 28

SAYFA 28 CEVAPLAR ve TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

READING & WRITING
1 READING
a Look at the people in the picture. Guess how they are related to each other.

My Family My name is Sally. I’m 8 years old. I’m a student at a primary school. I have got long, straight, brown hair. I’m very happy because I have got a nice family. My mother’s name is Betty. She is 34 years old. She has got long blonde hair. She is a history teacher at a high school in Sweden. She is of medium height. She has got green eyes. She is a sociable person. Her hobby is dancing. My father’s name is David. He is 36 years old. He is thin. He has got short black hair. He is tall. He is a doctor at a hospital. He is sporty. He likes taking selfies. My grandmother is Silvia. She is in her early sixties. She has got short grey hair. She has got blue eyes. She tall. She is retired. Her hobby is painting. My granddad’s name is Frank. He is in his late sixties. He is very friendly. He has got glasses. He has got blue eyes. My brother Charlie is 5 years old. He has got a nice smile. He has got short fair hair. He is very funny. I like my brother very much.

b Read the text and write true (T) or false (F).

Answer Key
1. F – She is at a primary school.
2. T
3. F – She has got green eyes.
4. F – Betty is a history teacher.
5. T
6. F – Her hobby is painting.
7. T
8. F – He is in his sixties.
9. T
10. F – He is her brother.

Correct the false ones.
1. Sally is a student at a high school. F – She is at a primary school.
2. Sally has got long hair. _T_ __
3. Sally’s mother has got blue eyes.F – She has got green eyes.
4. Betty is a student at school. F – Betty is a history teacher.
5. Sally’s father works at a hospital. T__ __
6. Silvia’s hobby is dancing. F – Her hobby is painting.
7. Frank is a very friendly person. _T_ __
8. Frank is in his late seventies. F – He is in his sixties.
9. Charlie is a kid. __T __
10. Charlie is Sally’s nephew. __F – He is her brother. __

c Read the text again and underline the adjectives in the text.

e.g. a friendly person, long hair

Answer Key
long, wavy, brown, funny, happy, pretty, blond,
green, sociable, thin, short, black, sporty, grey,
blue, friendly, nice, fair, slim, tall, medium height

2 WRITING
Draw your family tree and write a short paragraph between 50-70 words about your family members. (name, age, physical appearance, job etc.)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

OKUMA YAZMA
1 OKUMA
a Resimdeki insanlara bakın. Birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını tahmin edin.

Ailem Benim adım Sally. 8 yaşındayım. Ben bir ilkokulda öğrenciyim. Uzun, düz, kahverengi saçlarım var. Çok mutluyum çünkü güzel bir ailem var. Annemin adı Betty. 34 yaşında. Uzun sarı saçları var. İsveç’te bir lisede tarih öğretmenidir. Orta boyludur. Yeşil gözleri var. Sosyal bir insandır. Hobisi dans etmektir. Babamın adı David. 36 yaşında. O zayıf. Kısa siyah saçları var. O uzun. Bir hastanede doktordur. O sportif. Selfie çekmeyi sever. Büyükannem Silvia. Altmışlı yaşlarının başında. Kısa gri saçları var. Mavi gözleri var. O uzun. O emekli. Onun hobisi resim yapmaktır. Büyükbabamın adı Frank. Altmışlı yaşlarının sonlarında. O çok arkadaş canlısıdır. Gözlükleri var. O mavi gözlere sahip. Kardeşim Charlie 5 yaşında. Güzel bir gülümsemesi var. Kısa sarı saçları var. O çok komik. Kardeşimi çok seviyorum.

b Metni okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

Cevap anahtarı
1. F – İlkokulda.
2. T
3. F – Yeşil gözleri var.
4. F – Betty bir tarih öğretmenidir.
5. T
6. F – Hobisi resim yapmaktır.
7. T
8. F – Altmışlarında.
9. T
10. F – O onun kardeşi.

Yanlış olanları düzelt.
1. Sally bir lise öğrencisidir. F – O bir ilkokulda.
2. Sally’nin uzun saçları var. _T_ __
3. Sally’nin annesinin gözleri mavi. F – Yeşil gözleri var.
4. Betty okulda bir öğrencidir. F – Betty bir tarih öğretmenidir.
5. Sally’nin babası hastanede çalışıyor. T__ __
6. Silvia’nın hobisi dans etmektir. F – Hobisi resim yapmaktır.
7. Frank çok arkadaş canlısı bir insandır. _T_ __
8. Frank yetmişlerinin sonlarında. F – Altmışlarında.
9. Charlie bir çocuk. __T __
10. Charlie, Sally’nin yeğenidir. __F – O onun erkek kardeşi. __

c Metni tekrar okuyun ve metindeki sıfatların altını çizin.

Örneğin. arkadaş canlısı biri, uzun saçlı

Cevap anahtarı
uzun, dalgalı, kahverengi, komik, mutlu, güzel, sarışın,
yeşil, sosyal, ince, kısa, siyah, sportif, gri,
mavi, arkadaş canlısı, Güzel, Adil, ince, uzun boylu, orta boy

2 YAZI
Soy ağacınızı çizin ve aile üyeleriniz hakkında 50-70 kelime arasında kısa bir paragraf yazın. (isim, yaş, fiziksel görünüm, iş vb.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir