Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 29

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 29. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 298 Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 29

SAYFA 29 CEVAPLAR ve TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 READING
a Look at the picture and share your ideas.
Who do you think they are? Where are they?

b Read the dialogue. Look at the underlined
words. What do these words refer to? Write
them into the box below.
May: Is it your family photo, Jane?
Jane: Yes. It’s ours.
May: You’ve got a cute family.
Terry: Whose car is it?
Jane: It’s my father’s.
Terry: Oh, really!
Jane: Yes, it is his.
Terry: It’s nice.
May: This teddy bear is so nice! Is it your little
sister’s?
Jane: No. It’s mine.
Terry and May: Are you kidding?

Answer Key
His – Jane’s father’s, Mine – Jane’s teddy bear

Ours → Jane’s family photo
His →
Mine →

CHECK THIS OUT!
◆ My account → mine
◆ Her photo → hers
◆ Their car → theirs
◆ Your job – yours

4 WRITING
a Match the words given in the box with the pictures.
◆ teddy bear ◆ trainers ◆ guitar ◆ microscope
◆ beach ball

Answer Key
1. Guitar
2. Teddy bear
3. Microscope
4. Trainers
5. Beach ball

b Use the words in the box and make sentences as in the example below according to the given information.

e.g. She is in the sea now. The beach ball is hers.
1. Paul is a musician.
2. Simon is a scientist.
3. Betty is a sportswoman.
4. Kate is a little child.

Answer Key
1. Paul is a musician. The guitar is his.
2. Simon is a scientist. The microscope is his.
3. Betty is a sportswoman. The trainers are hers.
4. Kate is a little child. Teddy bear is hers.

5 SPEAKING
Take the photos of your and your family members’ favourite objects and prepare a presentation about them. Then present it in class.

e.g. This is my room. I have got a lot of books in it. They are my favourite belongings. This is my father. His favourite object is his glasses. He is a bookworm and he can’t read without glasses. This is my mother. She is fond of listening to music, so her favourite object is her mp3 player. This is my little sister. This teddy bear is hers.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 OKUMA
a Resme bakın ve fikirlerinizi paylaşın.
Sence onlar kim? Neredeler?

b Diyaloğu okuyun. altı çizili bak
kelimeler. Bu kelimeler neden bahsediyor? Yazmak
onları aşağıdaki kutuya
May: Bu senin aile fotoğrafın mı Jane?
Jane: Evet. Bu bizim.
May: Sevimli bir ailen var.
Terry: Kimin arabası?
Jane: Babamın.
Terry: Ah, gerçekten!
Jane: Evet, onun.
Terry: Güzel.
May: Bu oyuncak ayı çok hoş! senin küçük mü
kız kardeşler?
Jane: Hayır. O benim.
Terry ve May: Şaka mı yapıyorsun?

Cevap anahtarı
Onun – Jane’in babası, Benimki – Jane’in oyuncak ayısı

Bizimki → Jane’in aile fotoğrafı
Onun →
benim →

BUNU KONTROL EDİN!
◆ Hesabım → benim
◆ Onun fotoğrafı → onunki
◆ Onların arabası → onlarınki
◆ Senin işin – senin

4 YAZI
a Kutuda verilen kelimeleri resimlerle eşleştiriniz.
◆ oyuncak ayı ◆ eğitmenler ◆ gitar ◆ mikroskop
◆ plaj topu

Cevap anahtarı
1. Gitar
2. Oyuncak ayı
3. Mikroskop
4. Eğitmenler
5. Plaj topu

b Kutudaki kelimeleri kullanarak verilen bilgilere göre aşağıdaki örnekteki gibi cümleler kurunuz.

Örneğin. O şimdi denizde. Plaj topu onun.
1. Paul bir müzisyendir.
2. Simon bir bilim adamıdır.
3. Betty bir sporcu.
4. Kate küçük bir çocuk.

Cevap anahtarı
1. Paul bir müzisyendir. Gitar onundur.
2. Simon bir bilim adamıdır. Mikroskop onun.
3. Betty bir sporcu. Antrenörler onun.
4. Kate küçük bir çocuk. Oyuncak ayı onun.

5 KONUŞMA
Sizin ve aile üyelerinizin en sevdiği nesnelerin fotoğraflarını çekin ve onlar hakkında bir sunum hazırlayın. Daha sonra sınıfta sunun.

Örneğin. Bu benim odam. İçinde bir sürü kitabım var. Onlar benim en sevdiğim eşyalarım. Bu benim babam. En sevdiği nesne gözlükleridir. O bir kitap kurdu ve gözlüksüz okuyamıyor. Bu benim annem. Müzik dinlemeyi çok seviyor, bu yüzden en sevdiği nesne mp3 çalar. Bu benim küçük kız kardeşim. Bu oyuncak ayı onun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir