Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 30

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 30. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 30Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 30

SAYFA 30 CEVAPLAR ve TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6 VOCABULARY
Look at the pictures below and find the occupations of the people using the list given.
◆ a cook ◆ a businessman ◆ a doctor ◆ a secretary ◆ a nurse
◆ a housekeeper ◆ a teacher ◆ a waiter ◆ construction workers

Answer Key
1. construction workers
2. a secretary
3. a doctor
4. a nurse
5. a businessman
6. a housekeeper
7. a cook
8. a teacher
9. a waiter

7 READING
a Read the short paragraph about Betty and her family members and fill the chart with the correct occupations according to their endings.

Betty White is a doctor. Her husband is a biologist. Her elder daughter is a teacher. Her little daughter is a mathematician. They are a happy family.

-er
TEACHER
builder, soldier
driver, shoemaker
farmer, firefighter
teacher, hairdresser
singer, cashier,

-ist

BIOLOGIST
artist
scientist
receptionist
journalist
programmer

İan
MATHEMATICIAN
Librarian
Politician
technician
electrician

-or
DOCTOR
tailor
sailor
sculptor
actor

b Add other occupations to the chart with the given endings.

CHECK THIS OUT!
◆ I am a doctor. ◆ He is an author.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6 KELİME
Aşağıdaki resimlere bakın ve verilen listeyi kullanan kişilerin mesleklerini bulun.
◆ aşçı ◆ iş adamı ◆ doktor ◆ sekreter ◆ hemşire
◆ kahya ◆ öğretmen ◆ garson ◆ inşaat işçileri

Cevap anahtarı
1. inşaat işçileri
2. sekreter
3. bir doktor
4. hemşire
5. bir iş adamı
6. kahya
7. aşçı
8. bir öğretmen
9. garson

7 OKUMA
a Betty ve aile üyeleri hakkındaki kısa paragrafı okuyun ve tabloyu sonlarına göre doğru mesleklerle doldurun.

Betty White bir doktordur. Kocası bir biyolog. Büyük kızı öğretmendir. Küçük kızı bir matematikçidir. Onlar mutlu bir aile.

-er
ÖĞRETMEN
inşaatçı, asker
sürücü, kunduracı
çiftçi, itfaiyeci
öğretmen, kuaför
şarkıcı, kasiyer,

-ist

BİYOLOG
sanatçı
Bilim insanı
resepsiyonist
gazeteci
programcı

İan
MATEMATİKÇİ
kütüphaneci
politikacı
teknisyen
elektrikçi

-veya
DOKTOR
terzi
denizci
heykeltıraş
aktör

b Verilen sonlara sahip diğer meslekleri tabloya ekleyin.

BUNU KONTROL EDİN!
◆ Ben bir doktorum. ◆ Yazardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir