Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 31

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 31. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 31 Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 31

SAYFA 31 CEVAPLAR ve TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

8 LISTENING (Track 12)
a Listen and tick the words you hear

Answer Key
tools, equipment, hose

b Listen again. Find out the professions of the speakers.

Answer Key
Speaker 1: shoemaker
Speaker 2: a scientist
Speaker 3: a programmer
Speaker 4: a fireman

c Listen again and answer the questions.
1. What does Danny do?
2. How old is Danny?
3. Where can Sally do her experiments?
4. Is Mehmet a farmer?
5. Has Tom got tools and special clothes?

Answer Key
1. Danny is a shoemaker.
2. He is 40 years old.
3. She can do experiments in a lab.
4. No, he isn’t .He is a computer programmer.
5. Yes, he has.

9 SPEAKING
Work in pairs. Choose a job and describe it
briefly as in the example. Don’t say the name
of the job. Your friend will try to guess it.
e.g. A: I have got a lot of tools like a hammer, nails
and a drill. Wood is my material. What is my
profession?
B: Are you a carpenter?
A: No, I am not.
B: Are you a construction worker then?
A: Yes, I am.

10 READING
Read the greeting card below and answer the questions

Dear Elton, It is always great to work with you. You are always a great manager. The office will not be the same without you! Wish you great success in your new job. All the Best!

1. Who is the sender of the greeting card?
2. Who is the receiver of the greeting card?
3. What is Elton’s occupation?

Answer Key
1. Ella is the sender of it.
2. Elton is the receiver of it.
3. He is a manager.

11 PROJECT TIME

With your family’s permission, use a computer camera or cell phone camera to video record your speech in English. In your VLOG introduce yourself, your family, and your country. You can use pictures of your family and country. Your VLOG will be about 2 minutes. Then give a copy of your VLOG to your teacher and share the information in your VLOG with your classmates.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

8 DİNLEME (Parça 12)
a Dinleyin ve duyduğunuz kelimeleri işaretleyin

Cevap anahtarı
aletler, ekipman, hortum

b Tekrar dinleyin. Konuşmacıların mesleklerini öğrenin.

Cevap anahtarı
Konuşmacı 1: kunduracı
Konuşmacı 2: bir bilim adamı
Konuşmacı 3: bir programcı
Konuşmacı 4: bir itfaiyeci

c Tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.
1. Danny ne yapar?
2. Danny kaç yaşında?
3. Sally deneylerini nerede yapabilir?
4. Mehmet çiftçi mi?
5. Tom’un aletleri ve özel kıyafetleri var mı?

Cevap anahtarı
1. Danny bir kunduracıdır.
2. O 40 yaşında.
3. Laboratuvarda deney yapabilir.
4. Hayır, değil. O bir bilgisayar programcısı.
5. Evet, var.

9 KONUŞMA
Çiftler halinde çalışın. Bir iş seçin ve tanımlayın
kısaca örnekteki gibi adını söyleme
işin. Arkadaşınız bunu tahmin etmeye çalışacaktır.
Örneğin. C: Çekiç, çivi gibi bir sürü aletim var
ve bir matkap. Ahşap benim malzemem. Gözlerimi nedir
uzmanlık alanı?
B: Marangoz musunuz?
C: Hayır, değilim.
B: O zaman inşaat işçisi misin?
C: Evet, öyleyim.

10 OKUMA
Aşağıdaki tebrik kartını okuyun ve soruları cevaplayın

Sevgili Elton, Seninle çalışmak her zaman harika. Sen her zaman harika bir yöneticisin. Ofis sensiz aynı olmayacak! Yeni işinde büyük başarılar dilerim. Herşey gönlünce olsun!

1. Tebrik kartını gönderen kim?
2. Tebrik kartının alıcısı kimdir?
3. Elton’ın mesleği nedir?

Cevap anahtarı
1. Gönderen Ella’dır.
2. Elton bunun alıcısıdır.
3. O bir yöneticidir.

11 PROJE ZAMANI

Ailenizin izniyle, konuşmanızı İngilizce olarak videoya kaydetmek için bir bilgisayar kamerası veya cep telefonu kamerası kullanın. VLOG’unuzda kendinizi, ailenizi ve ülkenizi tanıtın. Ailenizin ve ülkenizin resimlerini kullanabilirsiniz. VLOG’unuz yaklaşık 2 dakika olacaktır. Ardından VLOG’unuzun bir kopyasını öğretmeninize verin ve VLOG’unuzdaki bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir