Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 29 Progress

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 29 Progress. Lise hazırlık sınıfında okutulan Progress ders kitabının Türkçe çevirileri.

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 29 Progress

SAYFA 29 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

READING
a Look at the picture and share your ideas. Who do you think they are? Where are they?

b Read the dialogue. Look at the underlined words. What do these words refer to? Write them into the box below.

May: Is it your family photo, Jane?
Jane: Yes. It’s ours.
May: You’ve got a cute family.
Terry: Whose car is it?
Jane: It’s my father’s.
Terry: Oh, really!
Jane: Yes, it is his.
Terry: It’s nice.
May: This teddy bear is so nice! Is it your little sister’s?
Jane: No. It’s mine.
Terry and May: Are you kidding?

CHECK THIS OUT!
◆ My account → mine
◆ Her photo → hers
◆ Their car → theirs
◆ Your job – yours

4 WRITING
a Match the words given in the box with the pictures.
◆ teddy bear ◆ trainers ◆ guitar ◆ microscope ◆ beach ball

b Use the words in the box and make sentences as in the example below according to the given information.

e.g. She is in the sea now. The beach ball is hers.
1. Paul is a musician.
2. Simon is a scientist.
3. Betty is a sportswoman.
4. Kate is a little child.

5 SPEAKING
Take the photos of your and your family members’ favourite objects and prepare a presentation about them. Then present it in class.

e.g. This is my room. I have got a lot of books in it. They are my favourite belongings. This is my father. His favourite object is his glasses. He is a bookworm and he can’t read without glasses. This is my mother. She is fond of listening to music, so her favourite object is her mp3 player. This is my little sister. This teddy bear is hers.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

OKUMA
a Resme bakın ve fikirlerinizi paylaşın. Sence onlar kim? Neredeler?

b Diyaloğu okuyun. Altı çizili kelimelere bakın. Bu kelimeler ne çağrıştırıyor? Bunları aşağıdaki kutuya yazınız.

May: Bu senin aile fotoğrafın mı Jane?
Jane: Evet. Bu bizim.
May: Sevimli bir ailen var.
Terry: Kimin arabası?
Jane: Babamın.
Terry: Ah, gerçekten!
Jane: Evet, onun.
Terry: Güzel.
May: Bu oyuncak ayı çok hoş! küçük kardeşinin mi?
Jane: Hayır. O benim.
Terry ve May: Şaka mı yapıyorsun?

BUNU KONTROL EDİN!
◆ Hesabım → benim
◆ Onun fotoğrafı → onunki
◆ Onların arabası → onlarınki
◆ Senin işin – senin

4 YAZI
a Kutuda verilen kelimeleri resimlerle eşleştiriniz.
◆ oyuncak ayı ◆ eğitmenler ◆ gitar ◆ mikroskop ◆ plaj topu

b Kutudaki kelimeleri kullanarak verilen bilgilere göre aşağıdaki örnekteki gibi cümleler kurunuz.

Örneğin. O şimdi denizde. Plaj topu onun.
1. Paul bir müzisyendir.
2. Simon bir bilim adamıdır.
3. Betty bir sporcu.
4. Kate küçük bir çocuk.

5 KONUŞMA
Sizin ve aile üyelerinizin en sevdiği nesnelerin fotoğraflarını çekin ve onlar hakkında bir sunum hazırlayın. Daha sonra sınıfta sunun.

Örneğin. Bu benim odam. İçinde bir sürü kitabım var. Onlar benim en sevdiğim eşyalarım. Bu benim babam. En sevdiği nesne gözlükleridir. O bir kitap kurdu ve gözlüksüz okuyamıyor. Bu benim annem. Müzik dinlemeyi sever, bu yüzden en sevdiği nesne mp3 çalardır. Bu benim küçük kız kardeşim. Bu oyuncak ayı onun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir