Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 28 Progress

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 28 Progress. Lise hazırlık sınıfında okutulan Progress ders kitabının Türkçe çevirileri.

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 28 Progress

SAYFA 28 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

READING & WRITING
1 READING
a Look at the people in the picture. Guess how they are related to each other

My Family
My name is Sally. I’m 8 years old. I’m a student at a primary school. I have got long, straight, brown hair. I’m very happy because I have got a nice family. My mother’s name is Betty. She is 34 years old.
She has got long blonde hair. She is a history teacher at a high school in Sweden. She is of medium height. She has got green eyes. She is a sociable person. Her hobby is dancing. My father’s name is David. He is 36 years old. He is thin. He has got short black hair. He is tall. He is a doctor at a hospital.

He is sporty. He likes taking selfies. My grandmother is Silvia. She is in her early sixties. She has got short grey hair. She has got blue eyes. She tall. She is retired. Her hobby is painting. My granddad’s name is Frank. He is in his late sixties. He is very friendly. He has got glasses. He has got blue eyes. My brother Charlie is 5 years old. He has got a nice smile. He has got short fair hair. He is very funny. I like my brother very much.

b Read the text and write true (T) or false (F).
Correct the false ones.
1. Sally is a student at a high school. __ __
2. Sally has got long hair. __ __
3. Sally’s mother has got blue eyes. __ __
4. Betty is a student at school. __ __
5. Sally’s father works at a hospital. __ __
6. Silvia’s hobby is dancing. __ __
7. Frank is a very friendly person. __ __
8. Frank is in his late seventies. __ __
9. Charlie is a kid. __ __
10. Charlie is Sally’s nephew. __ _

c Read the text again and underline the adjectives in the text.
e.g. a friendly person, long hair

2 WRITING
Draw your family tree and write a short paragraph between 50-70 words about your family members. (name, age, physical appearance, job etc.)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

OKUMA YAZMA
1 OKUMA
a Resimdeki insanlara bakın. Birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını tahmin edin

Ailem
Benim adım Sally. 8 yaşındayım. Ben bir ilkokulda öğrenciyim. Uzun, düz, kahverengi saçlarım var. Çok mutluyum çünkü güzel bir ailem var. Annemin adı Betty. 34 yaşında.
Uzun sarı saçları var. İsveç’te bir lisede tarih öğretmenidir. Orta boyludur. Yeşil gözleri var. Sosyal bir insandır. Hobisi dans etmektir. Babamın adı David. 36 yaşında. O zayıf. Kısa siyah saçları var. O uzun. Bir hastanede doktordur.

O sportif. Selfie çekmeyi sever. Büyükannem Silvia. Altmışlı yaşlarının başında. Kısa gri saçları var. Mavi gözleri var. O uzun. O emekli. Onun hobisi resim yapmaktır. Büyükbabamın adı Frank. Altmışlı yaşlarının sonlarında. O çok arkadaş canlısıdır. Gözlükleri var. O mavi gözlere sahip. Kardeşim Charlie 5 yaşında. Güzel bir gülümsemesi var. Kısa sarı saçları var. O çok komik. Kardeşimi çok seviyorum.

b Metni okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.
Yanlış olanları düzelt.
1. Sally bir lise öğrencisidir. __ __
2. Sally’nin uzun saçları var. __ __
3. Sally’nin annesinin mavi gözleri var. __ __
4. Betty okulda bir öğrencidir. __ __
5. Sally’nin babası hastanede çalışıyor. __ __
6. Silvia’nın hobisi dans etmektir. __ __
7. Frank çok arkadaş canlısı bir insandır. __ __
8. Frank yetmişlerinin sonlarında. __ __
9. Charlie bir çocuk. __ __
10. Charlie, Sally’nin yeğenidir. __ _

c Metni tekrar okuyun ve metindeki sıfatların altını çizin.
Örneğin. arkadaş canlısı biri, uzun saçlı

2 YAZI
Soy ağacınızı çizin ve aile üyeleriniz hakkında 50-70 kelime arasında kısa bir paragraf yazın. (isim, yaş, fiziksel görünüm, iş vb.)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir