Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 23 Progress

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 23 Progress. Lise hazırlık sınıfında okutulan Progress ders kitabının Türkçe çevirileri.

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 23 Progress

SAYFA 23 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

READING & WRITING
1 READING
a Look at the photo and make guesses about their nationalities and their ages.
b Read the letter and circle the correct option.
Hi Ali!
My name is Bruce. I’m 15 years old. I’m a student in a secondary school. My family and I live in Edinburgh. It’s the capital city of Scotland. My father, Louis, is a teacher in a primary school. He’s Scottish. He can speak French and German. He’s 48 years old. My mother, Eva, is a cabin crew. She’s from Belgium. She can speak French, Flemish, and English. She is 45. This is a photo of me, my cousin, and my brother. My cousin’s name is Catrina. She is 25 years old. She’s British. She is a nursing student in a university. Her school is in Glasgow. My brother’s name is Logan. He is a social butterfly. He’s a football player and a good goal keeper. I would like to learn more about you. Write me soon.
Bruce

1. Bruce is Logan’s cousin/ brother.
2. Bruce and his family live in Edinburgh/ Glasgow.
3. Catrina is a nurse/ university student.
4. The sender of the email is Bruce/ Ali.

c Read the letter again and fill in the chart.

2 PRONUNCIATION (Track 10)
Listen and circle the correct form you hear.

TODAY’S IDIOM
A social butterfly
If someone is a social butterfly, she or he is very social and outgoing.
e.g. My daughter is a social butterfly, but my son is very shy.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

OKUMA YAZMA
1 OKUMA
a Fotoğrafa bakın ve milliyetleri ve yaşları hakkında tahminlerde bulunun.
b Harfi okuyun ve doğru seçeneği daire içine alın.
Merhaba Ali!
Benim adım Bruce. Ben 15 yaşındayım. Ben bir ortaokulda öğrenciyim. Ailem ve ben Edinburgh’da yaşıyoruz. İskoçya’nın başkentidir. Babam Louis bir ilkokulda öğretmen. O İskoç. Fransızca ve Almanca konuşabilmektedir. 48 yaşında. Annem Eva, kabin memuru. Belçikalı. Fransızca, Flamanca ve İngilizce bilmektedir. 45 yaşında. Bu benim, kuzenim ve erkek kardeşimin bir fotoğrafı. Kuzenimin adı Catrina. O 25 yaşında. İngiliz. Bir üniversitede hemşirelik öğrencisidir. Okulu Glasgow’da. Kardeşimin adı Logan. O bir sosyal kelebek. O bir futbolcu ve iyi bir kaleci. Senin hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Yakında bana yaz.
bruce

1. Bruce, Logan’ın kuzeni/kardeşidir.
2. Bruce ve ailesi Edinburgh/Glasgow’da yaşıyor.
3. Catrina bir hemşire/üniversite öğrencisidir.
4. E-postayı gönderen kişi Bruce/Ali’dir.

c Mektubu tekrar okuyun ve tabloyu doldurun.

2 Telaffuz (Parça 10)
Dinleyin ve duyduğunuz doğru şekli daire içine alın.

BUGÜNÜN deyimi
Sosyal bir kelebek
Birisi sosyal bir kelebekse, o çok sosyal ve dışa dönüktür.
Örneğin. Kızım sosyal bir kelebek ama oğlum çok utangaç.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir