Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 21-22 Progress

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 21-22 Progress. Lise hazırlık sınıfında okutulan Progress ders kitabının Türkçe çevirileri.

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 21-22 Progress

SAYFA 21 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 LISTENING

a Listen to the recording and write the name of the country below each picture.

2 SPEAKING
Describe a country and its features to your class without telling its name. Then ask your friends to guess which country it is. e.g. It is a country in Europe. Learning the language of this country is difficult. It is famous for the Eiffel Tower.

3 LISTENING
a Listen to the ways of saying “I love you” in different languages. Listen and decide which languages they belong to. (Track 8)

b You are going to listen to the conversation of two friends talking about other languages. Tick the languages they talk about. (Track 9)

b Listen to the recording again and fill in the blanks with the correct information.

1. Kangaroos live in Australia
2. Turkey is a bridge between Asia and Europe.
3. Women wear traditional clothes on special days in Japan
4. The USA has got unique style of music.
5. Taj Mahal is in India
6. Rome is the capital city of Italy

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 DİNLEME

a Kaydı dinleyin ve her resmin altına ülkenin adını yazın.

2 KONUŞMA
Adını söylemeden sınıfınıza bir ülkeyi ve özelliklerini anlatın. Ardından arkadaşlarınızdan hangi ülke olduğunu tahmin etmelerini isteyin. Örneğin. Avrupa’da bir ülkedir. Bu ülkenin dilini öğrenmek zor. Eyfel Kulesi ile ünlüdür.

3 DİNLEME
a Farklı dillerde “Seni seviyorum” demenin yollarını dinleyin. Dinleyin ve hangi dillere ait olduklarına karar verin. (Parça 8)

b İki arkadaşın başka diller hakkında konuşmasını dinleyeceksiniz. Konuştukları dilleri işaretleyin. (Parça 9)

b Kaydı tekrar dinleyin ve boşlukları doğru bilgilerle doldurun.

1. Kangurular Avustralya’da yaşıyor
2. Türkiye, Asya ile Avrupa arasında bir köprüdür.
3. Japonya’da kadınlar özel günlerde geleneksel kıyafetler giyiyor
4. ABD’nin kendine has bir müzik tarzı var.
5. Tac Mahal Hindistan’da
6. Roma, İtalya’nın başkentidir


SAYFA 22 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 VOCABULARY
a Find the odd one out. Number 1 is done for you.
Answer: 2. Hello, 3. She, 4. Greek, 5. Asia

b Explain the odd one as in the example given in the speech bubble below.

In question 1, Turkey is the answer because Turkey is a country, but the others are nationalities/ languages.

5 Circle the correct option.
1. Eric is from England/ English.
2. The capital city of Italy/ Italian is Rome.
3. Turkey/ Turkish is popular with its cuisine.
4. I am not good at Spain/ Spanish.
5. This is the map of Hungary/ Hungarian.
6. Tokyo is a big city in Japanese/ Japan.

ANSWER
1. England 3. Turkey 5. Hungary 2. Italy 4. Spanish 6. Japan

6 SPEAKING
a Look at the photos below and find who they are and where they are from.

b Think of a celebrity and ask your pair where this person is from and what her/ his nationality is as in the example.
e.g.
Student A: Where is Jackie Chan from? Student B: He is from China.
Student A: What is his nationality? Student B: He is Chinese.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 KELİME
a Garip olanı bulun. 1 numara sizin için yapılır.
Cevap: 2. Merhaba, 3. O, 4. Yunan, 5. Asya

b Tuhaf olanı aşağıdaki konuşma balonunda verilen örnekte olduğu gibi açıklayınız.

1. soruda cevap Türkiye’dir çünkü Türkiye bir ülkedir, diğerleri ise milliyet/dildir.

5 Doğru seçeneği yuvarlak içine alınız.
1. Eric, İngiltere’den / İngiliz’den.
2. İtalya/İtalyanca’nın başkenti Roma’dır.
3. Türkiye/Türk mutfağı ile popülerdir.
4. İspanya/İspanyolca’da iyi değilim.
5. Bu Macaristan/Macar haritasıdır.
6. Tokyo, Japonca/Japonya’da büyük bir şehirdir.

CEVAP
1. İngiltere 3. Türkiye 5. Macaristan 2. İtalya 4. İspanya 6. Japonya

6 KONUŞMA
a Aşağıdaki fotoğraflara bakın ve kim olduklarını ve nereden geldiklerini bulun.

b Bir ünlüyü düşünün ve çiftinize bu kişinin nereli olduğunu ve uyruğunun ne olduğunu örnekteki gibi sorun.
Örneğin.
Öğrenci A: Jackie Chan nereli? Öğrenci B: O Çin’den.
Öğrenci A: Uyruğu nedir? Öğrenci B: Çinli.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir