Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 19 Progress

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 19 Progress. Lise hazırlık sınıfında okutulan Progress ders kitabının Türkçe çevirileri.

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 19 Progress

SAYFA 19 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

10 READING
Read the first day speech of a teacher and match the highlighted instructions with the pictures below.

Hi everybody. My name is Özlem Yağmaz and I am your English teacher. For our lesson, we have some rules. First, raise your hand when you want to speak. Second, bring your dictionaries to English classes. And speak English at all times in our courses.

In our lessons, we have a lot of activities. In role playing activities, you work with a partner. In some activities you work with a team and in some of the activities you work individually and take turns in your answers. We also have daily homework in English classes and I check out your homework or collect your homework papers.

That’s all for now. Let’s start the lesson. Please open your books at page 1 and look at the first exercise.

Can you read the dialogue and act it out?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

10 OKUMA
Bir öğretmenin ilk gün konuşmasını okuyun ve vurgulanan talimatları aşağıdaki resimlerle eşleştirin.

Selam millet. Benim adım Özlem Yağmaz ve ben sizin İngilizce öğretmeninizim. Dersimiz için bazı kurallarımız var. Öncelikle konuşmak istediğinizde elinizi kaldırın. İkinci olarak, sözlüklerinizi İngilizce derslerine getirin. Ve kurslarımızda her zaman İngilizce konuşun.

Derslerimizde birçok aktivitemiz var. Rol yapma etkinliklerinde bir partnerle birlikte çalışırsınız. Bazı etkinliklerde ekiple, bazı etkinliklerde ise bireysel olarak çalışıyor ve yanıtlarınızı sırayla alıyorsunuz. Ayrıca İngilizce derslerinde günlük ödevlerimiz var ve ödevlerinizi kontrol ediyorum veya ödev kağıtlarınızı topluyorum.

Şimdilik bu kadar. Derse başlayalım. Lütfen 1. sayfadaki kitaplarınızı açın ve ilk alıştırmaya bakın.

Diyaloğu okuyup canlandırabilir misiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir