12. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Friendship

12. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Friendship. 12. sınıf İngilizce ders kitabının 2. ünitesi kelimelerinin Türkçe Anlamlarını liste halinde yazdık.

12. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Friendship

KİTABIN ARKASINDAKİ KELİMELER

 • acquaintance-tanıdık
 • apathetic-ilgisiz
 • attitude-davranış
 • beget-nedne olmak
 • benefit -fayda
 • comfort -konfor
 • companion -Arkadaş
 • company -şirket
 • cooperation-işbirliği
 • debate-tartışma
 • decay-çürümek
 • dedication -özveri
 • distracted -dikkati dağılmış
 • emphasize -vurgulamak
 • fair -adil
 • faithful -sadık
 • favorable elverişli
 • fidelity -sadakat
 • give away -vermek
 • have in common with-ile ortak noktası olmak
 • impressive -etkileyici
 • insincere -samimiyetsiz
 • judge -hakim
 • knowledgeable -bilgili
 • look like -gibi görünmek
 • loyalty -bağlılık
 • make smile -gülümsetmek
 • mannerism -tavırcılık
 • mutual -karşılıklı
 • popularity -popülerlik
 • praising -övme
 • pretend -numara yapmak
 • pretension -gösteriş
 • quality -kalite
 • quote -alıntı
 • reliability -güvenilirlik
 • rely -güvenmek
 • rubric -değerlendirme listesi
 • sincere -içten
 • sincerity -samimiyet
 • statue -heykel
 • status -durum
 • supportive -destekleyici
 • thoughtful -düşünceli
 • well-spoken -iyi konuşma

2. ÜNİTE İLAVE KELİMELER

 • dedication-adamak
 • absent-minded-unutkan
 • accompany-eşlik etmek
 • achieve-başarmak
 • acquaintance-tanıdık
 • active-aktif
 • after all- sonuç olarak
 • agricultural- tarım
 • ambitious-hırslı
 • apathetic-soğuk
 • architect-mimar
 • argue-tartışmak
 • argumentative-tartışmaya açık
 • arriving on time-zamanında ulaşmak
 • assignment-atama
 • associate-birleştirmek
 • bad- tempered-huysuz
 • bald-kel
 • barrier-set
 • beard-sakal
 • beget-yol açmak
 • benefit-yararlanmak
 • breed-doğurmak
 • build-yapı (vücut)
 • burglary-hırsızlık
  careless-dikkatsiz
 • cautious -ihtiyatlı
 • cheerful-neşeli
 • chubby- hantal
 • claim- talep etmek
 • collocation-sıralama
 • common-ortak
 • considerate-düşünceli
 • cooperative- işbirliği yapan
 • cruel-zalim
 • debate-tartışma
 • decisive -kararlı
 • dedication-adama
 • demand -talepte bulunmak
 • dependable-güvenilir
 • determined-azimli
 • disappear-gözden kaybolmak
 • disappointed -üzgün
 • disappointment-hayal kırıklığı
 • disciplined-disiplinli
 • distinguishing -ayırt edici
 • district-semt
 • emphasize-vurgulamak
 • end up-sonuçlanmak
 • enthusiastic- çoşkulu
 • entire -tüm
 • essential-gerekli
 • exist-var olmak
 • expectation- beklenti
 • extroverted-dışa dönük
 • fair-dürüst
 • faithful- vefalı
 • fancy-istemek
 • favorable-olumlu
 • fidelity-sadık
 • fond of- düşkün
 • forgetful -unutkan
 • fulfillment-yerine getirme
 • generosity-cömertlik
 • give away- vermek
 • grow up-büyümek
 • honest- ürüst
 • humble- mütevazı
 • humorous-güldürücü
 • ın conclusion-sonuç olarak
 • impressive-etkileyici
 • in the case of-durumunda
 • inherited-miras kalan
 • insincere-samimiyetsizlik
 • introverted-içe dönük
 • irrelevant-alakasız
 • jealous- kıskanç
 • judge-yargılamak
 • judgmental-yargılayıcı
 • knowledgeable-bilgili
 • likewise -aynı şekilde
 • look like-benzemek
 • loyal-sadık
 • maintain-sürdürmek
 • mature-olgun
 • modest-gösterişsiz
 • murder- cinayet
 • obedient-itaatkar
 • omit-çıkarmak
 • patient-sabırlı
 • plump-tombul
 • polite-kibar
 • praising-övme
 • pretend-yapar gibi görünmek
 • pretension-iddia
 • proverb-atasözü
 • punctual-dakik
 • relationship- ilişki
 • reliable- güvenilir
 • rely on someone- birisine güvenmek
 • require -gerekmek
 • resemblance-benzerlik
 • respectful-saygılı
 • responsible-sorumlu
 • robbery- hırsızlık
 • sensitive-hassas
 • sentimental-duygusal
 • similarity-benzerlik
 • sincere-samimi
 • stingy-cimri
 • strict-sıkı
 • supportive-destekleyici
 • tactful-ince düşünceli
 • thoughtful-düşünceli
 • throughout-boyunca
 • traditionally- geleneksel olarak
 • treat-davranmak
 • turn out -sonuçlanmak
 • unfavorable- olumsuz
 • vital -hayati

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir