Medeniyet Tanımında Yer Alan Milletlerarası Ortak Değerlere Örnekler Veriniz?

Medeniyet Tanımında Yer Alan Milletlerarası Ortak Değerlere Örnekler Veriniz?

Medeniyet Tanımında Yer Alan Milletlerarası Ortak Değerlere Örnekler Veriniz? 9.sınıf Tarih dersi kitabı 2. Ünite sayfa 48 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Medeniyet Tanımında Yer Alan Milletlerarası Ortak Değerlere Örnekler Veriniz?

Medeniyet Tanımında Yer Alan Milletlerarası Ortak Değerlere Örnekler Veriniz? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Yazı
 2. Dini inançlar
 3. Kentleşme
 4. Mimari
 5. Edebiyat
 6. Dil
 7. Hukuk
 8. Sanat
 9. Bilim
 10. Düşünce
 11. Teknoloji
 12. Adalet

Türkiye’den “UNESCO Dünya Mirası” Listesine Giren Tarihî, Arkeolojik Ve Coğrafi Başka Yerler Var Mıdır?

İLAVE BİLGİ NOTU

“Medeniyet, milletlerarası ortak değerler seviyesine yükselen anlayış, davranış ve yaşama vasıtalarının bütünüdür.
Bu ortak değerlerin kaynağı kültürlerdir.” İbrahim Kafesoğlu ( 1 , 2 , 3 )

Medeniyet kültürlerden doğar. Kültür bir toplumun kendine ait özellikleridir. Medeniyet ise tüm insanlığa ait olan değerlerdir.

Medeniyet, insanlığın milyonlarca yıldır devam eden gelişmeler, birikimler sonucunda, insan aklının katkısı sayesinde ortaya çıkan ve tüm insanlığın eseri ve malı olan varlıklardır. Sanattan, bilime, din, dil, düşünce, yönetim şekilleri vb. hep medeniyet olmanın işaretleridir. İnsalığın birkimidir.

Anadolu bir çok medeniyete beşiklik yapmış, bir çok medeniyete yurt olmuştur.

Medeniyet kelimesinin eşanlamı uygarlık sözcüğü Uygurladan geliyormuş. İlginç…

Medeniyetlere örnekler; Hind, Asur, Mısır, Yunan ve Roma medeniyetleri, İslam medeniyeti

Medeniyet Nedir?

Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, uygarlık. Medeniyet kelimesi Arapça olup, “medîne” kökünden gelmektedir ve “şehir” demektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir