Medine Sözleşmesi’ni, İslamiyetin Toplumsal Barışa Ve İnanç Özgürlüğüne Verdiği Önem Açısından Değerlendiriniz.

Medine Sözleşmesi’ni, İslamiyetin Toplumsal Barışa Ve İnanç Özgürlüğüne Verdiği Önem Açısından Değerlendiriniz.

Medine Sözleşmesi’ni, İslamiyetin Toplumsal Barışa Ve İnanç Özgürlüğüne Verdiği Önem Açısından Değerlendiriniz.  9.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 3.Ünite sayfa 52 cevaplarını okuyabilirsiniz.

Medine Sözleşmesi’ni, İslamiyetin Toplumsal Barışa Ve İnanç Özgürlüğüne Verdiği Önem Açısından Değerlendiriniz.

Medine Sözleşmesi’ni, İslamiyetin Toplumsal Barışa Ve İnanç Özgürlüğüne Verdiği Önem Açısından Değerlendiriniz. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Din, dil ve ırk gözetmeksizin herkesi eşit bir şekilde vatandaş olarak kabul etmesi
 2. Din, inanç ve vicdan özgürlükleri garanti altına alması
 3. Herkese eşit davranılması ve adalet sağlanmasını temin etmesi
 4. Suçun şahsi olacağı, başkasına yüklenemeyeceği belirtilmesi
 5. Suçların merkezi bir idare tarafından değerlendirilmesi toplumsal barışa ve inanç özgürlüğüne verdiği önemi göstermektedir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Medine Anlaşmasının Önemli Maddeleri

 • Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklardır.
 • Şehrin dışından gelen saldırılarda, hep birlik olunacak ve şehir savunması birlikte yapılacaktır.
 • Yahudiler dinlerinde serbest olacaktır.
 • İki taraftan birinin, üçüncü bir tarafla olan anlaşmazlığında diğer taraf yanında yer alacaktır.
 • Yahudiler ve Müslümanlar arasında olacak anlaşmazlıklarda, Hz Muhammed hakem olarak kabul edilecektir.
 • Her topluluk kendine ait bölgeden sorumlu olacaktır.
 • Çıkacak bütün anlaşmazlıklar Allah’a ve Resul’üne sunulacaktır

Medine sözleşmesi, Hz Muhammed’in Medine’de huzur ve barış ortamını sağlamak için bütün gruplar arasında 622 yılında düzenlenen bir antlaşmadır. ( 1 , 2 )

Medine Sözleşmesi İslam’ın ilk yazılı anayasası sayılmaktadır. Bu sözleşme ile siyasi birlik, toplumsal dayanışma, ortak savunma kurulmuştur. Medine Sözleşmesi toplumsal barışa ve inanç özgürlüğüne önem vermiştir.

Medine Sözleşmesine Medine Vesikası da denmektedir.

Medine Sözleşmesini Tam Metni

Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Bu vesika, Peygamber Muhammed tarafından Kureyşli ve Yesribli müminler ve bunlara tâbi olanlarla sonradan onlara katılmış olanlar ve onlarla beraber cihad edenler için düzenlenmiştir. 2. Vesikayı imzalayanlar diğer insanlardan ayrı bir ümmet teşkil eder. 3. Kureyşli muhacirler kan diyetlerini ödemeye katılacaklar ve savaş esirlerinin fidyesini müminler arasındaki mâkul esaslara ve adalete göre ödeyeceklerdir. devamı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir