Mekkeli Müşriklerin Peygamberimize (s.a.v.) Ve Müslümanlara Karşı Çıkmalarının, Düşmanca Davranmalarının Sebepleri Neler Olabilir?

Mekkeli Müşriklerin Peygamberimize (s.a.v.) Ve Müslümanlara Karşı Çıkmalarının, Düşmanca Davranmalarının Sebepleri Neler Olabilir?

Mekkeli Müşriklerin Peygamberimize (s.a.v.) Ve Müslümanlara Karşı Çıkmalarının, Düşmanca Davranmalarının Sebepleri Neler Olabilir?   9.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 3.Ünite sayfa 49 cevaplarını okuyabilirsiniz.

Mekkeli Müşriklerin Peygamberimize (s.a.v.) Ve Müslümanlara Karşı Çıkmalarının, Düşmanca Davranmalarının Sebepleri Neler Olabilir?

Mekkeli Müşriklerin Peygamberimize (s.a.v.) Ve Müslümanlara Karşı Çıkmalarının, Düşmanca Davranmalarının Sebepleri Neler Olabilir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Atalarının inançlarının yıkılmasına, putlarına karşı çıkılmasını istemiyorlardı.
  2. Nefislerine zor gelen İslamiyet’in yasakladığı emirleri yapmak istememeleri (zina, içki vb. yasaklanması)
  3. Mekkeli müşriklerin, sahip oldukları ayrıcalık ve zenginlikleri kaybetmekten korkmaları
  4. Arap kabileleri arasındaki rekabet, Haşimoğullarından bir peygamberin gelmesini gururlarına yedirememeleri
  5. İslam dininin tek tanrı inancı, ölümden sonra dirilmek gibi kavramlarını anlayamamaları
  6.  Arap kavminin atalarından miras aldıkları din ve millî ibadetlerin çiğnenerek ortadan kaldırılması ve mukaddes Kâbe’nin koruyucusu olmak sebebiyle kazandıkları servetin yok olacak olması
  7. İslamiyetin kölelere diğer insanlarla aynı hakkı tanıması
  8. İslamiyetin sosyal adalet anlayışının çıkarlarına dokunması

İLAVE BİLGİ NOTU

610 yılının Ramazan ayında ilk vahiy Peygamberimize geldi. Hz. Muhammed (s.a.v.), Kur’an’ın “Sana emrolunanı açıkça söyle ve Allah’a ortak koşanlardan yüz çevir.” emri gereği insanları açıktan İslam dinine çağırmaya başladı.

İlk zamanlar Müslüman olan kişiler azdı. İnsanların çoğu, putlara tapmaya devam ediyordu.

Önceleri Hz. Muhammed’i (s.a.v.) dikkate almadılar. alay ettiler. Mekkeli müşrikler, Müslüman olanların çoğalmasıyla endişeye kapıldılar. Müslümanlara işkencelere başladılar. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir