Meşrutiyet Döneminde Kurulan Yönetimin Demokrasiye Uymayan Tarafları Nelerdir?

Meşrutiyet Döneminde Kurulan Yönetimin Demokrasiye Uymayan Tarafları Nelerdir?

Meşrutiyet Döneminde Kurulan Yönetimin Demokrasiye Uymayan Tarafları Nelerdir?  7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Meşrutiyet Döneminde Kurulan Yönetimin Demokrasiye Uymayan Tarafları Nelerdir?

Meşrutiyet Döneminde Kurulan Yönetimin Demokrasiye Uymayan Tarafları Nelerdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Padişah’ın meclisi açma, kapatma veyeniden seçimlere götürebilme  yetkisinin olması
  2. Son sözün padiaşaha ait olması
  3. Padişahın kanunları veto edebilme hakkı
  4. Padişahın sansür hakkı
  5. Bakanlar kurulunun Padişaha karşı sorumlu olması
  6. Meclisin vekiller üzerinde denetim hakkının olmamasıdemokrasiye uymayan taraflarıdır.

BİLGİ NOTU

  • Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk adımı olan “Tanzimat Fermanı” (1839) ilan edilmiştir.
  • Tanzimat’la birlikte Osmanlı’da 1876’da “Kanunuesasi” adı verilen bir Anayasa ilan edilerek “meşrutiyet” yönetimine geçilmiştir.
  • Kanunuesasi’ye göre üyelerini padişahın atadığı Ayan Meclisi ve üyelerini halkın seçtiği Mebusan Meclisi kuruldu. Meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha verildi.
  • Böylece padişahın yanında kısmen de olsa halkın da yönetime katılması sağlandı. Fakat burada saltanat devam etmiş ve son söz yine padişaha bırakılmıştır.

1876 Anayasası olarak da bilinen Kanun-i Esasi, aslında padişahın egemenlik haklarına bir kısıtlama getirmiyordu. Yürütme yetkisini tümüyle elinde tutan padişah, sadrazam ve vekilleri (bakanları) istediği gibi atayıp görevden alabiliyordu. Meclisin vekiller üzerinde denetim yetkisi yoktu. Padişah, savaş ve barış yapma, istediğinde meclisi kapatma ve yeniden seçimlere götürme yetkisine de sahipti. Ayrıca padişahın, “kamu yararı için” polis soruşturması sonucunda kişiyi sürgün etme yetkisi vardı. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir