Millî Kimliğin Oluşmasında Asya Hun Devleti’nden Günümüze Kadar Kurulmuş Olan Türk Devletlerinin Etkileri Var Mıdır? Neden?

Milli Mücadele’de yararlılık gösteren çocuklar ile ilgili araştırma
Millî Kimliğin Oluşmasında Asya Hun Devleti’nden Günümüze Kadar Kurulmuş Olan Türk Devletlerinin Etkileri Var Mıdır? Neden?

Milli Kimliğin Oluşmasında Asya Hun Devleti’nden Günümüze Kadar Kurulmuş Olan Türk Devletlerinin Etkileri Var Mıdır? Neden?  9.sınıf Tarih dersi kitabı sayfa 20 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Milli Kimliğin Oluşmasında Asya Hun Devleti’nden Günümüze Kadar Kurulmuş Olan Türk Devletlerinin Etkileri Var Mıdır? Neden?

Milli Kimliğin Oluşmasında Asya Hun Devleti’nden Günümüze Kadar Kurulmuş Olan Türk Devletlerinin Etkileri Var Mıdır? Neden? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Milli Kimliğin Oluşmasında Asya Hun Devleti’nden Günümüze Kadar Kurulmuş Olan Türk Devletlerinin Etkileri vardır. Çünkü;
  2. Kurulan Türk Devletleri Türk Milletine özgü düşünüz, yaşayış, dil, töre ve geleneklerin, değer yargılarının, kuralların oluşmasını, gelişmesini sağlamıştır.
  3. Örneğin büyüklerin ellerini öpmek, sayı göstermek, vatanın, bayrağın kutsal oluşu vb. Türklere özgü avranış ve kültür bu devletler sayesinde oluşmuştur.
  4. Bu yüzden kurulan bütün Türk Devletlerinin Milli Kimliğin oluşmasında etkisi vardır.

Verilen Rakamlar Size Ne Anlam İfade Etmektedir? Siz Olsaydınız Yukarıdaki Tarih Cetveline Hangi Tarihi Koymak İsterdiniz?

İLAVE BİLGİ NOTU

Milli Kimliği; zamanla oluşmuş, Türk Milleti’ni diğer milletlerden ayıran özellikler olarak tanımlayabiliriz.

Milli Kimlik Nedir?

Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimi, dil, töre ve gelenekleri, toplumsal değer yargıları ve kuralları ile oluşan özellikler bütünü, millî hüviyet

Tarih Nedir?

Tarih, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalıdır. ( 1 , 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir