Mora, Trabzon, Arnavutluk, Bosna, Bağdat, Tebriz, Kırım, Eflak, Selanik, Sofya, Kıbrıs ve Sinop Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerlerden bazılarıdır. Bu yerlerden birini seçiniz ve hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şemayı doldurunuz.

Mora, Trabzon, Arnavutluk, Bosna, Bağdat, Tebriz, Kırım, Eflak, Selanik, Sofya, Kıbrıs ve Sinop Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerlerden bazılarıdır. Bu yerlerden birini seçiniz ve hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şemayı doldurunuz.

Fethedilen yer: ARNAVUTLUK

Fetheden padişah: Fatih Sultan Mehmet

Fethedildiği tarih: 1478

Fethedildiği devlet : Arnavutluk

Fethin sebepleri:

Daha önce Osmanlı hizmetinde bulunan Arnavut Beyi İskender, Osmanlılara karşı isyan etmesi

İskender Beyi’in Venedikliler ve Macarlarla da anlaşarak uzun yıllar Osmanlı Devleti’ni uğraştırdı.

Fethin sonuçları : 

Adriyatik kıyılarına ulaşıldı, Osmanlılar ile Venedikliler arasında yaşanan 16 yıllık savaş sona ermiştir, Osmanlıların İtalya siyasetine müdahil olması kolaylaşmıştır.

Fetihte izlenen yöntem: Seferler düzenlenerek Arnavutluk’un alınması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir