Mustafa Kemal Atatürk “Özgürlük, başkasına zararlı olmayacak her türlü kullanımda bulunmaktır. Kişisel özgürlüğe sınır olarak başkalarının özgürlük sınırı gösterilir. Bu sınır ancak yasa yoluyla saptanır ve belirtilir.” Sözüyle Neyin Önemini Vurgulamıştır?

Mustafa Kemal Atatürk “Özgürlük, başkasına zararlı olmayacak her türlü kullanımda bulunmaktır. Kişisel özgürlüğe sınır olarak başkalarının özgürlük sınırı gösterilir. Bu sınır ancak yasa yoluyla saptanır ve belirtilir.” Sözüyle Neyin Önemini Vurgulamıştır?

Mustafa Kemal Atatürk “Özgürlük, başkasına zararlı olmayacak her türlü kullanımda bulunmaktır. Kişisel özgürlüğe sınır olarak başkalarının özgürlük sınırı gösterilir. Bu sınır ancak yasa yoluyla saptanır ve belirtilir.” Sözüyle Neyin Önemini Vurgulamıştır?  4.sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi dersi kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Mustafa Kemal Atatürk “Özgürlük, başkasına zararlı olmayacak her türlü kullanımda bulunmaktır. Kişisel özgürlüğe sınır olarak başkalarının özgürlük sınırı gösterilir. Bu sınır ancak yasa yoluyla saptanır ve belirtilir.” Sözüyle Neyin Önemini Vurgulamıştır?

Mustafa Kemal Atatürk “Özgürlük, başkasına zararlı olmayacak her türlü kullanımda bulunmaktır. Kişisel özgürlüğe sınır olarak başkalarının özgürlük sınırı gösterilir. Bu sınır ancak yasa yoluyla saptanır ve belirtilir.” Sözüyle Neyin Önemini Vurgulamıştır? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Bu söz ile Atatürk yazılı kuralların hayatımız için önemini vurgulamıştır.
  2. Yazılı kuralların insan özgürlüklerinin, haklarının ve toplumun huzuru için ne kadar çok önemli olduğunu,
  3. Özgürlüğün sınırının başkalarının sınırında bittiğini anlatır.

BİLGİ NOTU

Yazılı Olmayan Kurallar

Görgü kuralları, gelenekler, dini kurallar, ahlâk kuralları yazılı olmayan kurallardır. Bu kurallar kendiliğinden ortaya çıkar, nesilden nesile geçerek süreklilik kazanır.

Yazılı Olan Kurallar

Yazılı kurallar hukuk kurallarıdır. Devlet hukuk kurallarının uygulanmasını sağlar. Bu kurallara herkes uymak zorundadır. Yazılı kurallara uyulmaması durumunda devleti yasal güçleri devreye girer. ( 1 , 2 , 3 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir